The key role of physical exercise in the prevention and treatment of osteoporosis

Anna Karpińska, Patrycja Łopatka, Bartłomiej Wrzesiński, Edyta Piechocka, Paweł Wojtczak, Anna Ziółkowska

Abstract


Osteoporosis is a commonly occurring condition that affects, mainly elderly people. Bone loss may be caused many factors, such as menopausal period, slender body structure, inappropriate diet, or genetic determinants. The systematic and properly performed physical activity is of a significant importance in the prevention and control of the disease symptoms. Beneficial results are obtained by implementation of exercises of the following types: strength, endurance, stretching and mixed efforts. Performing physical activity accurately results in lowering of the risk of early osteoporosis and reduces the intensity of bone degeneration processes by inhibiting and stimulating appropriate mechanisms within the bone tissue.

Keywords


physical activity; osteoporosis; prevention; strength training

Full Text:

PDF

References


Tkaczuk- Włach J, Sobstyl M, Jakiel G. Osteoporoza- obraz kliniczny, czynniki ryzyka i diagnostyka. Przegląd Menopauzalny 2010; 2: 113- 117.

Janiszewska M, Kulik T, Dziedzic M, Żołnierczuk-Kieliszek D, Barańska A. Osteoporoza jako problem społeczny–patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy postmenopauzalnej. Problemy Higieny i Epidemiologii 2015; 96(1): 106- 114.

Chwieśko Z, Chwieśko S, Sierakowski S, Kita K, Lewandowski B. Physiotherapy and balneotherapy in treatment of osteoporosis. Nowa Medycyna 2004; 3: 18- 25.

Jasiak- Tyrkalska B, Czerwiński E. Postępowanie fizjoterapeutyczne po złamaniach osteoporotycznych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006; 4(6): 388- 394.

Letašiová D, Žiaková E, Klobúcka S. Place of physiotherapy in prevention and treatment of osteoporosis. Medical Review 2013; (4): 509- 514.

Pawlikowska- Łagód K, Janiszewska M, Firlej E, Dąbska O, Sak J. Wiedza kobiet leczących się z powodu osteoporozy na temat ogólnej wiedzy o chorobie i czynników jej ryzyka. Journal of Education, Health and Sport 2016; 6(5): 255- 265.

Szczepaniak R, Brzuszkiewicz- Kuźmicka G, Szczepkowski M, Pop T, Śliwiński Z. Ocena aktywności ruchowej i sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia, ze zdiagnozowaną osteoporozą. Doniesienia wstępne. Medical Review 2014; (1): 62- 73.

Trzaskoma Z, Trzaskoma Ł, Krzesicka A. Strength Training in the Elderly People. Advances in Rehabilitation 2013; 27(1): 42- 54.

Grzeskowiak M, Leszczynski P, Lewandowski J. The physiotherapeutic procedures in patients with or without osteoporotic fractures. Przeglad Menopauzalny 2013; 17(2): 142.

Kopiczko A, Wierzbicka E. The state of mineralization of the bone tissue of women attending fitness classes. Medycyna Rodzinna 2014 ; 2: 54- 58.

Łukasik A, Barylski M, Irzmański R. Rehabilitacja osób w wieku podeszłym-terapia z wyboru dla starzejącego się społeczeństwa. Geriatria 2011; 5: 315- 323.

Gębka D, Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii 2012; 93(2): 256- 259.

Cummings S, R, Kelsey J, L, Nevitt M, C, O'dowd K, J. Epidemiology of osteoporosis and osteoporotic fractures. Epidemiologic reviews 1985; 7(1): 178- 208.

Smith E, L. The role of exercise in the prevention and treatment of osteoporosis. Topics in Geriatric rehabilitation 1995; 10(4): 55- 63.

Layne J, E, Nelson M, E. The effects of progressive resistance training on bone density: a review. Medicine and science in sports and exercise 1999; 31(1): 25- 30.

Iwamoto J, Takeda T, Ichimura S. Effect of exercise training and detraining on bone mineral density in postmenopausal women with osteoporosis. Journal of orthopaedic science 2001; 6(2): 128- 132.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1319157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)