Knowledge of contraception among high school and university students in West Pomerania voivodeship

Janina Świderska, Paulina Dubiel, Izabela Czekawy, Amalia Gorzko, Anna Chaszczowska, Radosław Skibko, Kamila Krejczy, Dorota Torbé, Aneta Czmbaluk-Płoska, Anita Chuecka- Głaz, Andrzej Torbé

Abstract


Adolescents and young adults are the most vulnerable group of unplanned pregnancy, which may result in early motherhood or often unsafe, illegal abortion. The teenager birth rate in Poland (total number of live births per 1000) is one of the highest in European Union and the West Pomerania voivodeship has the highest teenager birth rate in Poland. Low level of contraceptive use, choosing low efficacy methods and errors resulting from inadequate knowledge are considered the main reasons of unplanned pregnancies. In this study we aimed to assess the knowledge of high school and academic students of the West Pomeranian vivodeship about contraception. We recruited 500 students who were asked to fill in an anonymous questionnaire checking knowledge, beliefs and experiences regarding the use of contraception. 277 of the participants were using contraceptive methods. Our results showed that the knowledge about pregnancy prevention is insufficient and young people choose methods that are ineffective. The feeling of shame and the need to visit a doctor and undergo a gynecological examination to get a prescription are thought to be the main limitation in accessibility to contraceptive methods in the studied group. Since most of the respondents indicate the internet as the main source of their knowledge, it seems reasonable to create a professional website addressed to teenagers and young adults, introducing the subject of contraception.

Keywords


adolescents; contraception; knowledge; pregnancy

Full Text:

PDF

References


Izdebski Z., Wąż K. Zdrowie seksualne i reprodukcyjne młodzieży. Zdr Publ Zarz 2014; 12(1): 45-55.

World Health Organization. Contraception in adolescence. Issues in adolescent health and development. 2004.

World Health Organization Europe. A snapshot of the health

of young people in Europe. A report prepared for the European Commission Conference on Youth Health, Brussels, Belgium 2009.

Kancelaria Sejmu. Ustawa z dnia 7 stycznia 1998 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Tekst ujednolicony. www.isap.sejm.gov.pl

Mazur J. (red.): Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2015.

Szukalski P. Urodzenia nastolatek. Demografia Gerontologia

Społeczna – Biuletyn Informacyjny 2016, Nr 6.

Bearinger L., Sieving R., Ferguson J., Sharma V. Global perspectives on the sexual and reproductive health of adolescents: patterns, prevention, and potential. Lancet 2007; 369: 1220-31.

Szczepańska J. O wychowaniu seksualnym Młodzieży. Komunikat z badań. Centrum Badania Opinii Społecznej 2007.

TNS OBOP. Nowe się cofa.” Sondaż z 1-4 lipca 2005.

Dębski R., Jakimiuk A., Kotarski J., Paszkowski T., Pawelczyk L., Poręba R., Skrzypulec-Plinta V., Spaczyński M., Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego towarzystwa Ginekologicznego dotyczące przyczyn braku skuteczności antykoncepcji hormonalnej. Ginekol Pol 2011; 82: 313-317.

Szamatowicz M., Karowicz-Bilińska A., Kotarski J., Nowak-Markwitz E., Oszukowski P., Poręba R., Rechberger T., Spaczyński M. Stanowisko Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wykorzystania Naturalnych Metod Planowania Rodziny do celów antykoncepcyjnych. Ginekol Pol 2010; 81: 947-949.

Skrzypulec-Plinta V., Drosdzol-Cop A. Antykoncepcja u

młodocianych. Perinatol, Neonatol Ginekol 2012; 5(2), 96-99: 2012.

Filipp E., Pawłowska A., Wilczyńska A., Kowalska B., Niemiec K., Raczyński P., Kęsicka J., Metody planowania rodziny u nastolatek. Ginekol Prakt 2005; 84(4): 46-52.

Klejewski A., Rozynek A., Urbaniak., Ocena wiedzy uczniów szkół średnich na temat dostępnych metod i środków antykoncepcyjnych oraz ich skuteczności. Prz Lek 2014; 71(11): 634-8.

Karowicz-Bilińska A., Nowak-Markwitz E., Oszukowski P.,

Opala T., Spaczyński M., Wielgoś M., Rekomendacje PTG dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej. Ginekol Pol. 2014; 85:234-239.

Lewicka M., Kanadys K. Niziołek I., Sulima M., Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część II. Med Og Nauk Zdr 2012; 18(3): 181-185.

Kanadys K., Niziołek I., Lewicka M., Sulima M. Wiedza młodzieży licealnej o hormonalnych środkach antykoncepcyjnych. Część I. Med Og Nauk Zdr 2012; 18,(3): 176-180.

Szyper A., Gotlib J., Próba porównania wiedzy i postaw studentów dwóch wybranych uczelni wyższych na temat doustnej antykoncepcji hormonalnej. Probl Pielęg 2011; 19(1).

W stronę dojrzałości. [online]. Lechaa Sp. z.o.o. ©, 2017. [przeglądany: 10 kwietnia 2018]. Dostępny w: https://wstronedojrzalosci.pl.

Marshall C., Kandahari N., Raine-Benett T., Exploring young women’s decisional needs for contraceptive method choice: a qualitative study. Contraception 2018; 97(3):234-248.

Guzzo K., Hayford S., Adolescent Reproductive and Contraceptive Knowledge and Attitudes and Adult Contraceptive Behavior. Matern Child Health J 2018; 22(1): 32-40.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1305944

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)