Fatty acids in different rapeseed varieties and their impact on human health

Natalia Mikołajczak

Abstract


Introduction and aim: Rape is one of the most important oil plants grown all over the world. Oil obtained from rapeseeds has been dominating on the plant oil market for years, both in terms of production and consumption. It is considered the healthiest plant oil of all currently available. The purpose of this article was to review the available literature on the share of fatty acids in seeds of winter and spring rape, as well as to determine the impact of these fatty acids on the human body.
Brief description of the state of knowledge: The collected data clearly indicated that rapeseed fat is a valuable source of unsaturated fatty acids, in particular monounsaturated acid (63 (spring rape) - 66% (winter rape)) and acids from omega-3 family (8.89 (pollinated varieties) - 9.35% (winter varieties)) and omega-6 family (16.35 (spring varieties) - 19% (hybrid varieties)). Rapeseed fat was also characterized by low share of saturated fatty acids (6.67 (winter varieties) - 11% (spring varieties)).
Summary: Based on the literature review, it was found that rapeseed fat is a valuable source of unsaturated fatty acids (on average 92%), in particular C18:1 acid. In addition, share of C18:2 and C18:3 is also high, where the ratio of omega-6 and omega-3 is 2:1. The share of saturated fatty acids is relatively low (on average 8%). In addition, it can be concluded that the variety as an important factor determining the fatty acids composition of rapeseeds. The seeds of spring varieties are characterized by a higher share of saturated acids, and the seeds of winter varieties are more abundant in unsaturated acids. The highest share of C18:1 acid states for winter and pollinated varieties, C18:2 for hybrid varieties and C18:3 for winter varieties.

Keywords


fatty acids composition; rapeseed varieties; rapeseed fat; health benefits

Full Text:

PDF

References


Gugała M., Zarzecka K., Sikorska A., 2014, Prozdrowotne właściwości oleju rzepakowego, Postępy Fizjoterapii, 2, 100-103.

Leśniak A., Ostasz L., 2006, Zmiany właściwości fizykochemicznych oleju rzepakowego poddanego obróbce termicznej i ich kinetyczna analiza. (IN:) Zeszyty Naukowe nr 710 Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, 81-96.

Zarzycka K., Sikorska A., 2014, Olej rzepakowy – najcenniejszy olej roślinny, Poradnik Gospodarski, 1, 40-41.

Malarz W., 2008, Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na rozwój i cechy jakościowe plonu odmian rzepaku jarego. (IN:) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 562. Rozprawy CCLI, Wydawnictwo UP, Wrocław, 562, 62-70.

Wroniak M., Anders A., Szterk A., Szymczak R., 2013, Wpływ obłuskiwania nasion na jakość sensoryczną i fizykochemiczną oraz wartość żywieniową oleju rzepakowego tłoczonego na zimno, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 90, 90-106.

Bartkowiak-Broda I., Włakowski T., Ogrodowczyk M., 2005, Przyrodnicze i agrotechniczne możliwości kształtowania jakości nasion rzepaku, Pamiętnik Puławski, 139, 7-19.

Rotkiewicz D., Zadernowski R., 1997, Obłuskiwanie nasion rzepaku, Rośliny oleiste, 18, 492-504.

El-Beltragi H. E. S., Mohamed A. A., 2010, Variations in fatty acid composition, glucosinolate profile and some phytochemical shares in selected oil seed rape (Brassica napus L.) cultivars, Grasas y Aceites, 61, 143-150.

Shirani-Rad A., H., Zandi P., 2012, Comparison of winter and spring rapeseed cultivars considering their oil share and fatty acids composition, American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences, 12, 243-248.

Ambrosewicz M., Tańska M., Rotkiewicz D., 2010, Fatty acid composition as a coefficient of ways of usage oils from seeds of different varieties of rapeseed, Polish Journal of Natural Sciences, 61, 74-83.

Tańska M., Rotkiewicz D., Ambroswicz M., 2009, Technological value of selected polish varieties of rapeseed, Polish Journal of Natural Sciences, 24, 122-132.

Liersch A., Bocianowski J., Bartkowiak-Broda I., 2013, Fatty acid and glucosinolate level in seeds of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.), Communications in Biometry and Crop Science, 8, 39-47.

Krasucki W., Tys J., Szafran K., Rybacki R., Orlicki Ł., 2002, Wpływ różnych temperatur suszenia nasion rzepaku na ich skład chemiczny, Rośliny Oleiste, 23, 423-438.

Beig Mohammadi Z., Maghsoudlou Y., Safafar H., Sadeghi Mahoonak A. R., 2012, Physicochemical Properties and Stability of Oil Extracted from Three Canola Cultivars Grown in Golestan Province of Iran, Journal of Agricultural Science and Technology, 14, 577-586.

Kotecki A., Malarz W., Kozak M., Aniołowski K., 2001, Wpływ nawożenia azotem na skład chemiczny nasion pięciu odmian rzepaku jarego, Rośliny Oleiste, 22, 81-89.

Wójtowicz M., Jajor E., 2006, Wpływ nawożenia azotowego na skład chemiczny nasion pięciu odmian rzepaku ozimego, Rośliny Oleiste, 27, 31-434.

Mikołajczyk K., Spasibionek S., Bartkowiak-Broda I., 2004, Analysis of the low-linolenic mutant genotypes of winter oilseed rape (Brassica napus L.) with the use of DNA markers, Rośliny Oleiste, 25, 243-249.

Spasibionek S., Byczyńska B., Krzymański J., 2000, Mutanty rzepaku ozimego podwójnie ulepszonego o zmienionym składzie kwasów tłuszczowych, Rośliny Oleiste, 21, 715-724.

Spasibionek S., 2008, Variability of fatty acid composition in seed oil of winter rapeseed (Brassica napus L.) developed through mutagenesis, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 29, 161-174.

Krełowska-Kułas M., 2009, Znaczenie tłuszczu w żywieniu człowieka. (IN:) Zeszyty Naukowe nr 834. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo UEK, Kraków, 39-53.

Szponar L., Mojska H., Ołtarzewski M. G., 2008, Tłuszcze. (IN:) Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 91-136.

Pedersen A., Baumstark M. W., Marckmann P., Gylling H., Sandström B., 2000, An olive oil-rich diet results in higher concentrations of LDL cholesterol and a higher number of LDL subfraction particles than rapeseed oil and sunflower oil diets, Journal of Lipid Research, 41, 1901-1911.

Kondratowicz-Pietruszka E., Ostasz L., 2010, Charakterystyka profilu kwasów tłuszczowych przechowywanego oleju rzepakowego produkcji polskiej (IN:) Zeszyty Naukowe nr 833. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo UEK, Kraków, 51-70.

Bojarowicz H., Woźniak B., 2008, Wielonienasycone kwasy tłuszczowe oraz ich wpływ na skórę, Problemy Higieny i Epidemiologii, 89, 471-475.

Przysławski J., 2007, Podstawowe składniki odżywcze. II.3. Tłuszczowce (lipidy). (IN:) Bromatologia – zarys nauki o żywności i żywieniu. Pod redakcją Henryka Gertiga i Juliusza Przysławskiego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 75-107.

Kelley D. S., 2001, Modulation of human immune and inflammatory responses by dietary fatty acids, Nutrition, 17, 669-673.

Ziemlański Ś., 2001, Zapotrzebowanie człowieka na tłuszcze. (IN:) Normy żywienia człowieka. Fizjologiczne podstawy. Pod redakcją Światosława, Wydawnictwo PZWL, Warszawa, 78-114.

Simopoulos A. P., 2016, An increase in the omega-6/omega-3 fatty acid ratio increases the risk for obesity, Nutrients 8(128), doi:10.3390/nu8030128.

Tys J., 2009, Wpływ warunków produkcji i obróbki pozbiorowej nasion rzepaku na jakość oleju. (IN:) Teraz rzepak, teraz olej. Olej rzepakowy – nowy surowiec, nowa prawda. Tom II, Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Warszawa, 25-29.

Butkuté B., Mańauskiené A., Ńidlauskas G., Sliesaraviciené L., 2000, The effect of agronomic factors and growth conditions on protein and fat share in the seed of spring oilseed rape and on the variation of fatty acids, Ņemdirbyst+, Mokslo darbai, 70, 160-175.

Warmiński K., Murawa D., Adomas B., Pykało I., 2001, Olej i białko nasion rzepaku jarego odmiany populacyjnej Star i mieszańcowej Margo uprawianych w 1999 roku w zależności od stosowanych środków ochrony roślin, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 22, 265-272.

Rotkiewicz D., Murawa D., Konopka I., Warmiński K., 2001, Wartość technologiczna nasion rzepaku jarego traktowanego różnymi kombinacjami środków ochrony roślin, Rośliny Oleiste – Oilseed Crops, 22, 291-302.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1297649

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)