The feet construction of 9-year-old children

Beata Szczepanoska-Wołowiec, Paulina Sztandera

Abstract


Introduction and purpose of the work, The human foot it is a very complex structure of the body, as it contains 26 bones, 19 muscles and 33 joints. Because of the cooperation all of those elements, the foot could fulfillthree basic functions such as load, amortization and locomotive functions. The aim of this research was to evaluate the feet construction in 9-year-old children from Masłów and Górno District.
Material and method, The study involved 168 9-year-old children. There were 89 (53%) and boys 79 (47%) in the study group. The study was conducted in 2015/2016. The children were examined in schools after prior permission given by principals and parents or legal guardians. The body weight of the children was measured using the Tanita device and the body height was measured with the use of SECA. Then, the BMI index was calculated and compared to Centil grid presented in Olaf study. The plantar part of the foot was evaluated by 2D podoscanner. The relationship between the chosen parameters, sex and BMI was calculated. To examine the relationships, the author took advantage of nonparametric tests - Spearman’s rank correlation analysis, Manna-Whitneya-Wilcoxona test and χ2 test. When the level of statistical significance equaled p <0.05.
Results. Almost half of the examined feet reached the values of Clark angle which are an evidence of lower arch or flat feet. Transverse flat feet occurred in 15% cases, hallux valgus angle α beyond the norm was examined in 8% of feet. There was no statistically significant relationship between BMI and Clark angle or hallux valgus angle α. Normal values of Clark angle occurred more often in girls’ feet. In the study group there was no statistically significant relationship between Wejsflog index,hallux valgus angle α and BMI.
Conclusions
In study group there is no statistically significant relationship between BMI and Clark angle. The girls in the study group more frequently had normal values of Clark angle. Wejsflog index is slightly higher in girls’ feet. Children with higher BMI have lower values of Wejsflog index, which is an evidence of lower longitudinal and transverse arch. In the study group there was no statistically significant relationship between BMI, sex and hallux valgus angle α.

Keywords


longitudinal arch; transverse arch; feet

Full Text:

PDF

References


Bac A. Budowa morfologiczna stóp dzieci i młodzieży krakowskiej z uwzględnienie wybranych czynników wpływających na ich kształtowanie. AWF Kraków. Kraków; 2013.

Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Kasper. Kraków; 2002.

Kapandji AI. Anatomia funkcjonalna stawów Tom 2. Elsevier Urban&Partner. Wrocław; 2013.

Pauk J, Ezerskiy V, Rogalski M. Wpływ czynników epidemiologicznych na występowanie stopy płaskiej u dzieci. Fizjoterapia. 2010; 2: 21-27.

Volpon JB. Tootprint analysis Turing the growth period. J PediatrOrthop. 1994; 14: 83-85.

Mosór K, Kromka-Szydek M.. Pomiar stóp metodą plantokonturograficzną i z wykorzystaniem podoskopu komputerowego. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2011; 5: 105-108.

Kułaga Z, Litwin M, Grajda A, Gurzkowska B, Świąder-Leśniak A, Różdżyńska-Świątkowska A, Góźdź M, Wojtyło M and the research group of project OLAF i OLA. Normy rozwojowe wysokości i masy ciała, wskaźniki masy ciała, obwodu talii i ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Standardy Medyczne/Pediatria. 2015; 12, suplement 1

Wilczyński J. Korekcja wad postawy człowieka. Anthropos. Starachowice; 2005.

Mosór K, Kromka-Szydek M. Wpływ wybranych czynników na parametry stopy w oparciu o badanie podoscopowe. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2012; 6: 99-104.

Mikołajewska E.: Wady stóp dzieci, sposób badania – opis przypadku. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja. 2015; 1: 13-20.

Klimczak K , Kochański B , Kałużny K , Plaskiewicz A , Smuczyński W , Ratuszek-Sadowska D, Woźniak K , Żukow W. Analiza występowania wad stóp u dzieci w wieku 6-10 lat. Journal of Health Science. 2014; 2: 029-038.

Jankowicz-Szymańska A, Pociecha M. Zróżnicowanie wysklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku przedszkolnym. Fizjoterapia. 2012; 2: 3-11.

Puszczałowska-Lizs E, Ridan T, Ogarek M. Charakterystyka parametrów wysklepienia podłużnego i poprzecznego stóp u dziewcząt i chłopców w okresie wczesnoszkolnym. Young Sport Science od Ukraine. 2011; 3: 234-239.

Puzder A, Gworys K, Kowalewska E, Durka S, Kunikowska B, Kujawa J. Ocena występowania zaburzeń statyki kończyn dolnych wśród dzieci z regionu miejskiego i wiejskiego – badania pilotażowe. Kwart. Ortop. 2011; 4: 377-385.

Drzał-Grabiec J. Wpływ masy ciała na wysklepienie łuku podłużnego stóp. Probl Hig Epidemiol. 2012; 2: 315-318.

Woźnicka R, Bac A, Matusik S, Szczygieł E, Ciszek E. Body weight and the medial longitudinal foot arch: high-arched foot, a hidden problem?. Eur J Pediatr. 2013; 172: 683-691;

Sztandera P, Szczepanowska-Wołwiec B, Kotela I.: Evaluation of occurrencce of hallux valgus based on images from podoscope in children. Journal of Education Health and Sport. 2017; 6: 480-491.

Demczuk-Włodarczyk E, Zaręba A, Kassolik K, Andrzejewski W. Masa ciała a budowa morfologiczna stóp. Fizjoterapia. 2001; 1: 21–24.

Kędra A, Górniak K, Lichota M. Charakterystyka wysklepienia stóp dziecka przedszkolnego. In: Górniak K.(eds.). Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży. Biała Podlaska 2005: 166–171.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1256747

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)