Sports scholarships – in relation to the act on sport and judicial practice

Jakub Rzeszowski

Abstract


This article characterizes the model of sports scholarships regulated in the Polish law by the act on sport. The term ‘sports scholarship’ and the form of establishing such scholarships have also been explained. Moreover, attention has been drawn to problems of interpretation concerning this matter, which are connected with the correct use of provisions of the law and rich judicial practise of administrative courts. As a conclusion, amounts devoted to finance sports scholarships have been analysed on the basis of the selected resolutions of local government units.

Keywords


sports, scholarship, judicial practice, act on sport

Full Text:

PDF

References


Łysoń P., Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, Warsaw 2017, p. 65, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/sport/uczestnictwo-w-sporcie-i-rekreacji-ruchowej-w-2016-r-,4,3.html (access: 20.04.2018).

Wykowski J., Polacy ruszyli, czyli jak moda na sport pokonuje nasze lennictwo, http://www.rynekzdrowia.pl/Po-godzinach/Polacy-ruszyli-czyli-jak-moda-na-sport-pokonuje-nasze-lenistwo,176217,10.html (access: 20.04.2018).

Act of 25 June 2010 on Sport (uniform text: Journal of Laws of 2017, item 1463, further as the act on sport).

Stopczyński M., Stypendium sportowe – perspektywy funkcjonowania, „Sport Wyczynowy” 2002, no. 9-10, p. 53.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 15.

See M. Stopczyński, Stypendium sportowe – perspektywy funkcjonowania, „Sport Wyczynowy” 2002, no. 9-10, p. 53-59, Foks J., Stypendia sportowe – zagadnienia publicznoprawne, „Sport Wyczynowy”, 2002, no. 11-12, p. 66-71.

Jabłoński A., Ubezpieczenie społeczne sportowców [in:] Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci doktora Andrzeja Ciska, doktora Zygmunta Masternaka, doktora Marka Zagrosika, Wrocław 2013, p. 169.

See M. Stopczyński, Uwagi na temat funkcjonowania instytucji stypendium sportowego, „Sport Wyczynowy” 2005, no. 7-8, p. 58.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 15.

Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszek M., Ustawa o sporcie. Komentarz, Warsaw 2011, p. 46.

Judgement of the Voivodeship Administrative Court (WSA) in Rzeszow of 6 April 2017, ref. no.: II SA/Rz 1786/16, Legalis no. 1601881

Judgement of WSA in Wroclaw of 13 January 2017, ref. no.: III SA/Wr 1320/16, Legalis no. 1629880.

Judgement of WSA in Bydgoszcz of 28 February 2017, ref. no.: II SA/Bd 1472/16, LEX no. 22711.

Judgement of WSA in Bydgoszcz of 28 February 2017, ref. no.: II SA/Bd 1472/16, LEX no. 22711.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 17.

W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warsaw 2011, p. 250.

W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warsaw 2011, p. 250.

W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warsaw 2011, p. 251.

W. Cajsel, Ustawa o sporcie. Komentarz, Warsaw 2011, p. 251.

Judgement of WSA in Bydgoszcz of 29 March 2017, ref. no.: II SA/Bd 1463/16, LEX no. 2283771.

Dragon G., Konstruowanie uchwały w sprawie stypendiów sportowych, Praktyczne wyjaśnienia: art.31, Legalis ((access: 25.04.2018).

Judgement of WSA in Gdansk of 20 July 2017, ref. no.: III SA/Gd 372/17, Legalis no. 1650026.

Judgement of WSA in Bialystok of 13 October 2017, ref. no.: II SA/Bk 526/17, Legalis no. 1690945.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 18.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 18.

Judgement of WSA in Gliwice of 23 February 2017, ref. no.: III SA/Gl 1206/16, Legalis no. 1597608.

art. 15 of the Gmina Self-government act of 8 March 1990, (uniform text: Journal of Laws of 2017, item 1875).

art. 8 of the Powiat Self-government act of 5 June 1998, (uniform text: Journal Laws of 2017, item 1868).

art. 16 of the Voivodship Self-government act of 5 June 1998, (uniform text: Journal Laws of 2017, item 2096).

Judgement of WSA in Bydgoszcz of 29 March 2017, ref. no.: II SA/Bd 92/17, Legalis no. 1631561

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 18.

Dauerman T., Stypendia sportowe ustanawiane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2017, no. 7-8, p. 18.

Judgement of WSA in Bialystok of 13 October 2017, ref. no.: II SA/Bk 526/17, Legalis no. 1690945.

Judgement of WSA in Rzeszow of 6 April 2017, ref. no.: II SA/Rz 1786/16, Legalis no. 1601881

Judgement of WSA in Gdansk of 17 February 2017, ref. no.: III SA/Gd 1109/16, Legalis no. 1596975.

Judgement of WSA in Lodz of 22 November 2017, ref. no.: II SA/Łd 651/17, LEX no. 2411019

Judgment of the Supreme Administrative Court (NSA) of 5 July 2017, ref. no.: II GSK 2776/15, LEX no. 2351650

Judgement of WSA in Krakow of 19 January 2017, ref. no.: II SA/Kr 1386/16, LEX no. 2240905

Judgement of WSA in Gdansk of 23 February 2017, ref. no.: III SA/Gd 1126/16, LEX no. 2254407.

Judgement of WSA in Bydgoszcz of 29 March 2017, ref. no.: II SA/Bd 92/17, LEX no. 2284634

Resolution no. 189/XVIII/2016 of the Lubliniec City Council of 28 January 2016, http://www.lubliniec.bip.info.pl/index.php?idmp=215&r=r (access: 25.04.2018).

Resolution no. LII/1086/17 of the Bydgoszcz City Council of 29 November 2017, http://bip.um.bydgoszcz.pl/struktura_miasta/wydzialy_urzedu_miasta/wydzial_edukacji_i_sportu/ogloszenia/ (access: 20.04.2018 r.).

Resolution no. XXXVIII/248/2017 of the Lądek-Zdrój City Council of 20 March 2017, http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=48930 (access: 25.04.2018).

Resolution no. XXXVIII/248/2017 of the Lądek-Zdrój City Council of 20 March 2017, http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=48930 (access: 25.04.2018).

See Resolution no. 189/XVIII/2016 of the Lubliniec City Council of 28 January 2016, http://www.lubliniec.bip.info.pl/index.php?idmp=215&r=r (access: 25.04.2018).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1251220

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)