Physiothreapeutic treatments in infants with congenital hip dysplasia

Edyta Piechocka, Bartłomiej Wrzesiński, Paweł Wojtczak, Anna Ziółkowska, Dominika Ciecierska

Abstract


Congenital dysplasia is the most common congenital orthopaedic defect in children. Its occurrence is estimated at 2-4% of newborns (1:400), where majority of cases concern girls (85%). This disease was observed in greater numbers in people living in Central, Southern, Eastern Europe and the Sami people. This distortion may be caused by genetic and mechanical factors or incorrect prophylaxis during childcare processes. Treatment depends on the degree of damage, the age of the child and the speed of diagnosing the disease. Surgical, conservative and prophylactic treatment is used, and in each one of these physiotherapy plays and important role. Physiotherapy in the treatment of hip joints is used in form of kinesiotherapy, massage and the selection of appropriate orthopedic equipment to correct the defect and maintain the therapeutic effect obtained during surgical treatment. It also allows and helps in maintaining proper function of limbs.

Keywords


dysplasia, hip joint, conservative treatment, surgical treatment, prophylaxis

Full Text:

PDF

References


Bochenek A, Anatomia człowieka Tom I, Wydawnictwo lekarskie PZWL Warszawa 2010, 580-587.

Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Kozłowska MW, Budowa i rozwój stawu biodrowego w przebiegu wzrostu Cz. I: budowa stawu i rozwój panewki,1995 : T. 60, nr 6, 477-483.

Gaździk TSz, Podstawy Ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2001.

Karski T, Problemy narządu ruchu cz. III: Wrodzoną dysplazją stawu biodrowego patomorfologia wady. Leczenie operacyjne, Wydawnictwo Folium, Lublin 1999.

Strabel S, Choroby wieku dziecięcego, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2010.

Szczapa J, Podstawy neonatologii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2008, 421-435.

Kiliński W, Zeman K, Fizjoterapia w pediatrii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012, 186-195.

Treder M Kolarz K, Omernik M, Przebudowa stropu panewki stawu biodrowego po osteotomia detorsyjno- dewalgizującej w leczeniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego, Chir. Narz. Ruchu i Ortop POL 66(3), 243-248, 2001.

Treder M, Kolarz K, Marcin O, Wpływ wartości waryzacji kąta szyjkowo- trzcinowego na przebudowę stawu biodrowego i radiologiczne wyniki leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego osteotomią detorsyjno- dewalgizującą, Chir. Narz. Ruchu i Ortop POL 66(2), 151-157, 2001.

Treder M, Kolarz K, Marcin Omernik, Przebudowa bliższego końca kości udowej po osteotomia detorsyjno- dewalgizującą w leczeniu rozwojowej dysplazji stawu biodrowego, Chir,. Narz.. Ruchu i Ortop POL 66(1), 37-43, 2001.

Salamończyk M, Łozińska- Czerniak A, Dmoch-Gejzlerska E, Neonantologia- praktyczne umiejętności w opiece nad noworodkiem,, Wydawnictwo PZWL Warszawa 2014.

Bianchi S.,Kartoniki C, Ultrasonografia układu mieśniowo-szkieletowego tom2, Wydawnictwo medipage, Warszawa 2009.

Judd J, Clarke NM, Treatment and prevention of hip dysplasia in infants and young children, Early Hum Dev. 2014 Nov; 90(11): 731-4.

Bulut M, Gürger M, Belhan O, Batur OC, Celik S, Karakurt L, Management of developmental dysplasia of the hip in less than 24 months old children, Indian J Orthop. 2013 Nov; 47(6): 578-84. doi: 10.4103/0019-5413.121584.

Wenger DR, Surgical treatment of developmental dysplasia of the hip, Instr Course Lect. 2014; 63: 313-23.

Schwend RM, Shaw BA, Segal LS, Evaluation and treatment of developmental hip dysplasia in the newborn and infant.Pediatr Clin North Am. 2014 Dec; 61(6): 1095-107, 2014 Sep 18.

Clarke NM, Developmental dysplasia of the hip: diagnosis and management to 18 months, Instr Course Lect. 2014; 63: 307-11.

Zborowski A., Masaż w wybranych jednostkach chorobowych, Wydawnictwo A-Z, Kraków 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1251127

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2018 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)