The level of nurses’ knowledge of the prevention of nosocomial infections – a pilot study

Izabela Gąska, Katarzyna Sygit, Elżbieta Cipora, Walery Zukow, Irena Dorota Karwat

Abstract


Introduction. A basic element in preventing and combating nosocomial infections is the medical personnel knowledge. It is up to health care workers to determine whether the hospital environment will be safe for both patients and those employed in this sector.
The aim of the study was to present the level of nursing staff knowledge of nosocomial infections.
Materials and methods. The research was carried out in the Podkarpackie Center of Cardiovascular Interventions in Sanok. The study group consisted of all nurses working in the Hemodynamic Department - 20 people. The tests were carried out using the diagnostic survey method. The research tool was the author's questionnaire.
Results. The nurses were aware that the scale of the problem of nosocomial infections was important. Almost all nurses rated their level of knowledge of hospital-acquired infections very well. However, the full definition of the term "nosocomial infections" was not given by about a quarter of respondents. In hospitals nurses did not always follow the rules of aseptic and antiseptic treatment. In addition, they did not see the need to educate patients and their families about the prevention of infections.
Conclusions. Hospitals should carry out monitoring of nurses’ compliance with the procedures that are aimed at the elimination of ward infections and should consistently strive at their best to apply these procedures at their workplace. The ward staff should be involved in the education of patients and their families in the prevention of nosocomial infections.

Keywords


Hospital infections; nurses; the level of knowledge; prevention.

Full Text:

PDF

References


Bober B. (red.): Prewencja i kontrola zakażeń. Wyd. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Ciuruś M. J.: Pielęgniarstwo operacyjne. Wyd. Makmed, Lublin 2007.

Denys A.: Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach. Wyd. Wolters Kluwer Polska. Kraków 2013.

Denys A.: Zakażenia szpitalne. Stand. Med. 2004, 6 (13): 6-12.

Dulny G., Lejbrandt E.: Higiena w placówkach opieki medycznej. Wyd. Verlag Dashofer Sp. z o. o., Warszawa 2002.

Dzierżanowska D. (red.): Zakażenia szpitalne. Wyd. Alfa – Medica Press, Bielsko Biała 2008.

Fleischer M., Bober-Gheek B.: Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Urban & Partner, Warszawa 2006.

Heczko P.B., Wójkowska-Mach J.: Zakażenia szpitalne: Podręcznik dla zespołów kontroli zakażeń. Wyd. PZWL, Warszawa 2009.

Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych – materiały konferencyjne,

V Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej, Warszawa 2000.

Przondo-Mordarska A., Smutnicka D., Burdynowski K.: Czy w polskich szpitalach prawidłowo rozpoznaje się zakażenia?. Zakażenia 2008; 3: 79-83.

Sierocka A., Cianciara M.: Monitorowanie zakażeń szpitalnych jako element procesu zarządzania ryzykiem. Zakażenia 2011; 1: 81-89.

Hryniewicz W., Ozorkowski T.: Szpitalna lista antybiotyków. Wyd. Narodowy Program Ochrony Antybiotyków, Warszawa 2011.

Ciuruś M., Borowiak E.: Bezpieczeństwo i higiena pacjenta w szpitalu i na sali operacyjnej. Zakażenia 2011; 3: 113-117.

Wytyczne WHO dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej – podsumowanie. World Health Organization 2009.

Ostrogórska P., Gniadek A.: Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2015; 5 (2): 189-198.

Szymańska-Pomorska G., Pytel A., Smolińska B.: Zakażenia szpitalne jako problem epidemiologiczny współczesnego szpitala. Dekontaminacja oraz zasady przechowywania sprzętu medycznego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 2017; 7 (2): 149-152.

Nosowska K.: Podstawy sterylizacji i dezynfekcji w zwalczaniu zakażeń szpitalnych. Wyd. Czelej, Lublin 1999.

Jedliński D., Sobania M.: Higiena szpitalna. Higiena powierzchni szpitalnych. Wyd. PSPE, Kraków 2003.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1244291

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)