Knowledge about sexual transmitted disease (STDs) and risks involved amongst young people population living in south-eastern region of Poland

Irena Puszkarz, Bonita Durnaś, Grzegorz Król, Robert Bucki

Abstract


Introduction: Sexually transmitted diseases (STD) are considered to be a serious health matter with the numbers of cases continuously increasing. Numerous studies have pointed out that Polish youth do not have a sufficient knowledge of the risks involved with contracting STD, mainly because there are no effective sexual education within schools, families or medical institutions.

Aim: The aim of this research was to investigate the level of knowledge concerning STD amongst the population of young adults between 19 and 24 years old living in the South-eastern region of Poland.

Methods and Materials: The analysis was comprised of 104 people between 19-24 years old from which 57.7% were women and 42.3% were men. The method used to conduct described research was a diagnostic survey, from which a questionnaire created by the author was used alongside a Polish adaptation of the Multidimensional Health Locus of Control (MHLC). The analysis was carried out using Statistical 13 PL program.

Results:  More than half (54.8%) of those surveyed believed that STD contraction could only be possible via sexual intercourse. Amongst those surveyed the most known itemized STDs were HIV/AIDS (93.3%), genital herpes (86.5%), gonorrhoea (84.6%) and syphilis (80.8%). The knowledge of those surveyed was based on the information obtained through the internet (67.3%), leaflets and handouts (28.8%), television (22.1%) and lastly parents (1.9%). In the opinion of participating surveyed sexual education should come from a gynaecologist or sexual health professional (61.5%) or an experienced pedagogue (18.3%). There was no difference in STD knowledge between women and men (p>0.05). There was a significant difference in knowledge which was shown in the results of those surveyed between people with a basic and a higher education (p<0.05) with a statistically significant link between the ages of those surveyed and their knowledge (p<0.01).

Conclusion:

  1. The knowledge of those surveyed is unsystematic and incomplete.
  2. Young people expect information from gynaecologist, sexual health professionals and experienced pedagogue.
  3. The subject of STD should be addressed more not only in schools but also within their own home whilst highlighting the importance of the role of the parents in this aspect.
  4. It is recommended to educate young people on where to obtain sufficient and adequate information from reliable sources. 

Keywords


Sexually transmitted diseases, knowledge, conscious risks involved with STD

Full Text:

PDF

References


Siracusano S, Silvestri T, Casotto D. Sexually transmitted diseases: epidemiological and clinical aspects in adults. Urologia. 2014; 81 (4): 200-208.

Imacka J, Bulsa M. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży jako czynnik zwiększający ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Hygeia Public Health. 2012; 47 (3): 272-276.

Wojtasiński Z. Raport: jedynie 42 proc. Polaków zadowolonych z życia seksualnego , http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413058,raport-jedynie-42-proc-polakow-zadowolonych-z-zycia-seksualnego.html. dostęp 25.03.2017.

Drosdzol A, Piela B, Zdun D, Nowosielski K, Kli¬manek M, Skrzypulec V. Seksualność młodych dorosłych województwa śląskiego. Ginekologia Praktyczna 2005; 83 (2): 32-39.

Tritt RJ. Postawy dorosłych wobec homoseksualizmu i ocena poziomu wiedzy na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Annales Academiae Medicae Stetinensis. 2011; 57 (2): 57-68.

Olejniczak D, Wodzyńska K, Religioni U. Wiedza uczniów klas maturalnych na temat chorób przenoszonych drogą płciową. Problemy Pielęg. 2012; 20 (3): 317-326.

Wdowiak A, Bąk M, Bakalczuk G, Lewicka M, Bakalczuk Sz. Analiza poziomu wiedzy studentów odnośnie chorób przenoszonych drogą płciową. Przegląd seksuologiczny lipiec/wrzesień 2011, 27: 17-27.

Bednarek J, Puszkarz I. Zagrożenie STD wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W: Marć M, Kruk W, (red.). Zdrowie publiczne cz. 4. Zagrożenia zdrowia społeczeństwa a wyzwania edukacji zdrowotnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 2016.

Mężyk I, Kubeł M, Skrzypulec-Plinta V, Kobiołka A, Urbańska E, Naworska B i wsp. Świadomość czynników ryzyka i metod profilaktyki infekcji przenoszonych drogą płciową wśród młodzieży licealnej aglomeracji śląskiej. Health and Wellness. Wellness and society. 2013; 4: 123-128.

Szeląg H. Wiedza i poglądy młodzieży licealnej na temat zakażenia oraz zapobiegania HIV/AIDS. Rocznik Lubuski. 2006; 32 (2): 207-222.

Podolska MZ, Kozłowska U. Edukacja zdrowotna i świadomość zdrowotna w profilaktyce raka szyjki macicy. Psychoonkologia. 2013; 2: 71–78.

Jarząbek-Bielecka G, Durda M, Sowińska-Przepiera E, Kaczmarek M, Kędzia W. Inicjacja i aktywność seksualna dziewcząt i kobiet urodzonych w latach 1975-1995 w Wielkopolsce. Przegl Seksuol. 2011; 27: 14-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1095153

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)CITED ARTICLES IN SCOPUS

 

References

 

Augustynowicz, A., Czerw, A., & Wrześniewska-Wal, I. (2015). Ochrona prawna pielȩgniarki/położnej w razie agresywnych zachowań pacjentow w podmiotach leczniczych. Journal of Education, Health and Sport, 5, 259-268. Retrieved from www.scopus.com

Babinets, L. S., & Nadkevyich, A. L. (2015). The state of bone mineral density cytokine status and endothelial dysfunction in the patients with reflex manifestations of lumbar osteochondrosis and possible ways of their correction. Journal of Education, Health and Sport, 5(6), 29-36. Retrieved from www.scopus.com

Bieganski, P., & Polewska, E. (2015). Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych-pacjent i problemy funkcjonalne. Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 47-54. Retrieved from www.scopus.com

Bieganski, P., & Polewska, E. (2015). The hip joint osteoarthritis - patient and functional problems. Journal of Education, Health and Sport, 5(8), 47-54. Retrieved from www.scopus.com

Chuhraev, N., Zukow, W., Samosiuk, N., & Danilova, О. (2016). The role of psychological correction in discogenic dorsopathies treatment. Journal of Education, Health and Sport, 6(11), 262-270. Retrieved from www.scopus.com

Cieślicka, M., & Ivashchenko, O. (2017). Features of formation of the cumulative effect of power loads in boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 198-208. Retrieved from www.scopus.com

Dolomatov, S. I., & Sataieva, T. P. (2015). Effect of ras-blockers and no-cycle metabolites on the renal functions of rats exposed to thyroxine injections. Journal of Education, Health and Sport, 5(1), 41-55. Retrieved from www.scopus.com

Gmitrowicz, A., Wolanek, U., & Madej, A. (2015). Motywy podejmowania prob samobojczych przez młodzież w wieku 13-19 lat. Journal of Education, Health and Sport, 5, 51-64. Retrieved from www.scopus.com

Hatamzade, E., Rzayeva, A., Agayeva, K., & Mammadbayli, A. (2015). The risk mortality of the population of azerbaijan from circulatory diseases, depending on the season. Journal of Education, Health and Sport., 5(6), 115-122. Retrieved from www.scopus.com

Ivashchenko, O., & Cieślicka, M. (2017). Features of evaluations of power loadsin boys 7 years old. Journal of Education, Health and Sport, 7(1), 175-183. Retrieved from www.scopus.com

Kamińska-Gwóźdź, E., Lewicki, R., & Studnicki, R. (2015). The effect of foundation for active rehabilitation camps on psychophysical state following spinal cord injury. Journal of Education, Health and Sport, 5(11), 43-52. Retrieved from www.scopus.com

Karolina, J., Jaslikowska, U., Zbrojkiewicz, M., & Slusarska, B. (2016). Czynniki zwiazane z wystepowaniem depresji u osób doroslych. przeglad systematyczny literatury polskiej w latach 2009-2014. Journal of Education, Health and Sport., 6, 297-318. Retrieved from www.scopus.com

Korabiusz, K., Lubkowska, A., & Wawryków, A. (2016). Przeglad najczesciej stosowanych metod fizjoterapii w zespołach bólowych kregosłupa wsród pacjentów NZOZ SROD-MED w policach. Journal of Education, Health and Sport., 6(4), 127-140. Retrieved from www.scopus.com

Kotyk, T. (2015). Features of ultrastructural restructuring of hemocapillaries of the submandibular gland in rats in case of diabetes mellitus. Journal of Education, Health and Sport, 5, 284-290. Retrieved from www.scopus.com

Mączka, M., Sass, A., & Wojtyla, A. (2017). ASSESSMENT OF PHYSICAL ACTIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN CONTEXT OF WEIGHT GAIN IN PREGNANCY. Journal of Education, Health and Sport, 7(6), 332-376. Retrieved from www.scopus.com

Olejniczak, D. (2016). Praktyczne wykorzystanie health literacy – alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 238-243. Retrieved from www.scopus.com

Petsyukh, S. V., Petsyukh, M. S., Kovbasnyuk, M. M., Barylyak, L. G., & Zukow, W. (2016). Relationships between popovych's adaptation index and parameters of ongoiging hrv and EEG in patients with chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission. Journal of Education, Health and Sport, 6(2), 99-110. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Shidlovskyy, V. O., & Sydorchuk, L. P. (2015). Analysis of a process of peroxidation, caspase-3 and caspase-8 in patients with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 5(11), 117-125. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Shidlovskyy, V. O., & Sydorchuk, L. P. (2016). Assessment of proliferation and apoptosis markers in patients with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 6(1), 179-188. Retrieved from www.scopus.com

Sheremet, M. I., Sydorchuk, L. P., & Shidiovskyi, V. O. (2017). New prognostic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis. Journal of Education, Health and Sport, 7(3), 475-482. Retrieved from www.scopus.com

Sokolov, O., Dobosz, K., Dreszer, J., Duch, W., Grzelak, S., Komendzinski, T., . . . Weber, P. (2007). Spirometry data analysis and monitoring in medical and physiological tests. 'Journal of Education, Health and Sport', 5(3), 35-46. Retrieved from www.scopus.com

Szadowska-Szlachetka, Z., Janczaruk, M., & Dziurko, J. (2015). Analysis of demand for support and of support received by women with breast cancer. Journal of Education, Health and Sport, 5, 246-259. Retrieved from www.scopus.com

Vergolyas, M. R., & Goncharuk, V. V. (2016). Toxic effects of heavy metals on the hydrobionts' organism. Journal of Education, Health and Sport, 6(6), 436-444. Retrieved from www.scopus.com

Zienowicz, A., Parzelski, D., & Budnik-Przybylska, D. (2015). The attitude of the coach to the philosophy of karate and his system of values and attitudes and value systems of its students. "Journal of Education, Health and Sport", 5(9), 149-169. Retrieved from www.scopus.com

 

 

References

 

Borys, R. M., Sirman, V. M., Nykytenko, O. P., Zukow, W., & Gozhenko, A. I. (2016). Description of dynamics change hemostasis, proteolysis, fibrinolysis and lipid peroxidation in kidney tissue. J Educ Health Sport, 6(3), 241-258. Retrieved from www.scopus.com

Kocjan, J. (2015). Is quality of life related to illness and acceptance of illness? J Educ Health Sport, 5, 34-42. Retrieved from www.scopus.com

Kocjan, J. (2016). Poczucie koherencji i akceptacja choroby a nasilenie dolegliwosci bólowych u osób z choroba dyskowa odcinka ledzwiowego kregoslupa [sense of coherence, acceptance of an illness and pain intensity in patients with lumbar disc herniations]. J Educ Health Sport, 6(4), 481-492. Retrieved from www.scopus.com

Kozlowski, P., Czepińska-Ćwik, W., Kozlowska, M., & Kozlowska, K. (2015). Levetiracetam-epilepsy treatment, pharmacokinetics, mechanism of action, interaction and toxicity. J Educ Health Sport, 5, 143-150. Retrieved from www.scopus.com

Łubkowska, W., Połeć, J., Szark-Eckardt, M., & Zukowska, H. (2016). Subjective assessment of kinesitherapy as an element of comprehensive rehabilitation process of subjects with lower spine pain. J Educ Health Sport., 6(2), 255-266. Retrieved from www.scopus.com

Luczyk, R., Jusko, A., Luczyk, M., Krzyzanowska, E., & Plottke, A. (2016). Akceptacja choroby w grupie pacjentów z rozpoznana dusznica bolesna niestabilna [acceptance of the disease in patients with a diagnosis of unstable angina]. J Educ Health Sport, 6(7), 453-470. Retrieved from www.scopus.com

Pawlikowska-Lagód, K., Janiszewski, M., Firlej, E., Dabska, O., & Sak, J. (2016). Akceptacja choroby kobiet leczacych sie z powodu osteoporozy [acceptance of diseases of women treated for osteoporosis]. J Educ Health Sport, 6(5), 139-148. Retrieved from www.scopus.com

Yuzvenko, T. (2016). Lipids profile and thyroid parameters in patients with type 2 diabetes mellitus. J Educ Health Sport, 6(3), 227-232. Retrieved from www.scopus.com

 

References

 

Babiñski, Z., & Habel, M. (2013). Impact of check dam on the hydromorphological processes below lowland reservoirs illustrated by the example of selected dams in poland (in polish with english summary). Journal of Health Sciences, 3, 52-55. Retrieved from www.scopus.com

Bartoszek, A., Kachaniuk, H., Kocka, K., Charzyńska-Gula, M., Łuczyk, M., Łuczyk, R., . . . Szadowska-Szlachetka, Z. (2014). Conditioning and concessions health behaviors older people. Journal of Health Sciences, 4(10), 259-270. Retrieved from www.scopus.com

Bazhora, Y. I., Komlevoy, A. N., Chesnokova, M. M., Nalazek, A., & Zhukov, W. (2013). Respiratory system estimation at the healthy children and children with bronchitis with the use of laser correlative spectroscopy. Journal of Health Sciences, 3(7), 135-150. Retrieved from www.scopus.com

Biegański, P., Słomko, W., Dzierżanowski, M., & Polewska, E. (2013). Fizjoterapia w reumatoidalnym zapaleniu stawow. Journal of Health Sciences, 3(6), 295-304. Retrieved from www.scopus.com

Chomicz, R., & Batyk, I. M. (2012). Pomiar wielkości ruchu w turystyce żeglarskiej na szlaku wielkich jezior Mazurskich–stan na 2012 r. Journal of Health Sciences, 2(6), 71-79. Retrieved fromwww.scopus.com

Ciesielska, N., Sokołowski, R., & Kędziora-Kornatowska, K. (2013). Screening clinimetric scales used in the diagnostics of cognitive functions impairment in dementia. systematic overview. Journal of Health Sciences, 3, 393-410. Retrieved from www.scopus.com

Deregowska, K., Kochański, B., Kałuźny, K., Łabejszko, A., Struensee, M., & Zukow, W. (2013). The role of the manager in a hospital ward. Journal of Health Sciences, 3(5), 457-470. Retrieved fromwww.scopus.com

Dix, B., Błažej, S., Ligman, O., & Zukow, W. (2013). Somatic characteristics rowers from secondary school nr 10 in bydgoszcz. Journal of Health Sciences, 3(7), 151-166. Retrieved from www.scopus.com

Dix, B., Görner, K., & Błenska, M. (2013). I wsp. nordic walking as a form of activity for people of all ages. Journal of Health Sciences, 3(11), 63-70. Retrieved from www.scopus.com

Dombrowicz, M., Ska, S., & Rajnik, S. (2013). Monitoring chronionych gatunków roślin na obszarze wdeckiego parku krajobrazowego. Journal of Health Sciences, 3(16), 328-335. Retrieved fromwww.scopus.com

Dragomiretskaya, N., Shevchenko, N., Izha, G., Zabolotnaya, I., Kalinichenko, N., & Zukow, W. (2013). Application of natural and physical factors is in treatment of patients with chronic viral hepatitis S - ground of the use. Journal of Health Sciences., 3(4), 153-163. Retrieved from www.scopus.com

Gajos, A., Kujawski, S., Gajos, M., Chatys, Z., Bogacki, P., Ciesielska, N., & Zukow, W. (2014). Effect of physical activity on cognitive functions in elderly. Journal of Health Sciences, 4(8), 91-100. Retrieved from www.scopus.com

Galamandjuk, L. L. (2014). Peculiarities of physical abilities and development of physical features of boys with different orientation of manual motor asymmetry within 4-6 years of life. Journal of Health Sciences, 4(9), 89-100. Retrieved from www.scopus.com

Garczyński, W., & Lubkowska, A. (2013). Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentow ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Journal of Health Sciences, 3(4), 118-130. Retrieved from www.scopus.com

Garczynski, W., Lubkowska, A., & Dobek, A. (2013). Zastosowanie metody kinesiology tapingu w sporcie. Journal of Health Sciences., 3(9), 233-246. Retrieved from www.scopus.com

Gierszewski, P. J., Poddubnyi, S. A., & Zakonno, V. V. (2013). Ogólne cechy cyrkulacji wód w zbiorniku włocławskim na podstawie obliczeń symulacyjnych [the general features of the water circulation in the wloclawek reservoir based on simulation calculations]. Journal of Health Sciences, 3(15), 152-166. Retrieved from www.scopus.com

Grygus, I., & Nohal, A. (2013). Improvement of life quality of the patients with rheumatoid arthritis with help of physical activity. Journal of Health Sciences, 3(1), 97-104. Retrieved from www.scopus.com

Guziy, O. V., & Romanchuk, A. P. (2014). Anthropometric correlates reaction of cardiovascular system for standard exercise stress athletes playing sports. Journal of Health Sciences, 4(7), 37-46. Retrieved from www.scopus.com

Kortas, J., Bielawa, L., Cieslicka, M., Prusik, K., & Prusik, K. (2013). Health training and the strenght of women aged 60-69 years. Journal of Health Sciences, 3(13), 237-247. Retrieved fromwww.scopus.com

Kozyavkina, O. V., Popovych, I. L., & Zukow, W. (2013). Immediate vegetotropic effects of bioactive water naftussya and their neuro-endocrine-immune accompaniment in healthy men. Journal of Health Sciences, 3(5), 391-408. Retrieved from www.scopus.com

Limansky, Y., Gulyar, S., & Samosiuk, I. (2011). Puncture methods of physiotherapy and their scientific rationale. Journal of Health Sciences, 1(4), 185-210. Retrieved from www.scopus.com

Michniewicz-Ankiersztajn, H., Grzelak-Kostulska, E., & Hoowiecka, B. (2013). Territorial diversity of causes of burden of diseases in the chosen european countries on the background of life expectancy.Journal of Health Sciences, 3(14), 165-177. Retrieved from www.scopus.com

Muszyńska-Jeleszyńska, D. (2013). Riverside areas in terms of development and urban regeneration. [Tereny nadrzeczne w aspekcie rozwoju i rewitalizacji miast] Journal of Health Sciences, 3(14), 99-107. Retrieved from www.scopus.com

Okoniewska, M. (2013). Changes of air temperature in poland in XX century on the background of air circulation. Journal of Health Sciences, 3(15), 130-151. Retrieved from www.scopus.com

Pezala, M., & Zukow, W. (2013). Somatic features of women's volleyball players elementary school no. 31 in bydgoszcz. Journal of Health Sciences, 3(6), 7-18. Retrieved from www.scopus.com

Pilewska, W., Pilewski, R., & Zukow, W. (2013). Characteristics of body composition highly qualified dancers and dancers latin american style of dance sports in light of perkal method. Journal of Health Sciences, 3(8), 193-218. Retrieved from www.scopus.com

Polovynko, I. S., Zayats, L. M., Zukow, W., & Popovych, I. L. (2013). Neuro-endocrine-immune relationships by chronic stress at male rats. Journal of Health Sciences, 3(12), 365-374. Retrieved fromwww.scopus.com

Popovych, I. L., Lukovych, Y., Korolyshyn, T. A., Barylyak, L. G., Kovalska, L. B., & Zukow, W. (2013). Relationship between the parameters heart rate variability and background EEG activity in healthy men. Journal of Health Sciences, 3(4), 217-240. Retrieved from www.scopus.com

Prusik, K., Dix, B., Iermakov, S., Okninski, J., & Zukow, W. (2013). Health and recreational values practicing nordic walking. Journal of Health Sciences, 3(11), 259-272. Retrieved from www.scopus.com

Romanchuk, A. P. (2013). Estimation of cardiovascular system reactance of sportsmen at use of tests with controlled respiration]. Journal of Health Sciences, 3(4), 335-344. Retrieved fromwww.scopus.com

Rosa, K., Muszkieta, R., Zukow, W., Napierała, M., & Cieslicka, M. (2013). Czestosc wystepowania wad postawy u dzieci z klas i-iii szkoły podstawowej. Journal of Health Sciences, 3(12), 107-136. Retrieved from www.scopus.com

Rurek, M. (2013). Local changes in the nature environments caused by activity of the european beaver (castor fiber L.) on the outskirts of trzebcin (tuchola administrative district). [Lokalne zmiany środowiska przyrodniczego wywołane działalnością Bobra Europejskiego (Castor fiber L.) w okolicy Trzebcin (powiat tucholski)] Journal of Health Sciences, 3(15), 232-246. Retrieved fromwww.scopus.com

Samosiuk, I., Chukhraev, N., & Pisanko, O. (2011). Ecophysical factors based on short wave frequency and singlet-oxygen therapy. Journal of Health Sciences, 1(3), 137-146. Retrieved fromwww.scopus.com

Samosiuk, I., Chukhraeva, E., Samosiuk, N., & Zukow, W. (2012). Low-intensity physical factors in the treatment of and medical rehabilitation of patients with type 2 diabetes and their effects on lipid metabolism. Journal of Health Sciences, 2(4), 27-37. Retrieved from www.scopus.com

Stankiewicz, B., Majchrowski, A., & Zukow, W. (2013). Nordic walking as an alternative form of physical recreation. Journal of Health Sciences, 3(7), 80-108. Retrieved from www.scopus.com

Strojek, K., Bulatowicz, I., Radziminska, A., Kazmierczak, U., Siedlaczek, M., Lipiec, M., . . . Zukow, W. (2014). Evaluation of body posture on preschool children. Journal of Health Sciences, 4(7), 229-240. Retrieved from www.scopus.com

Szulc, A. (2013). Biophysical and environmental basis of the analysis of body composition. Journal of Health Sciences, , 410-427. Retrieved from www.scopus.com

Wasilewicz, W., Napierala, M., Cieslicka, M., Muszkieta, R., Zukow, W., & Karaskova, V. (2013). Activity women over the age of seventy. Journal of Health Sciences, 3(16), 125-134. Retrieved fromwww.scopus.com

Wiech, M., Prusik, K., Kortas, J., Bielawa, L., Ossowski, Z., Prusik, K., & Zukow, W. (2013). Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Journal of Health Sciences, 3(5), 255-266. Retrieved from www.scopus.com

Wiech, M., Prusik, K. A., Kortas, J., Bielawa, Ł., Ossowski, Z., Prusik, K. R., & Zukow, W. (2013). Changes in the ranges of motion in the joints of the upper and lower extremities in elderly people under the influence of the nordic walking training. Journal of Health Sciences, 3(5), 267-276. Retrieved from www.scopus.com

 

References

 

Ancheva, I. A. (2013). The role of endothelial dysfunction for pregnancy complications occurrence with asiderotic anemia in pregnant women. J Health Sci, 3, 377-380. Retrieved from www.scopus.com

 Barinov, E. F., Prilutskaya, I. A., & Sulaieva, O. N. (2013). Mechanisms of the platelet-leukocyte aggregates formation in the peripheral blood of patients with ischemic stroke. J Health Sci, 3, 637-648. Retrieved from www.scopus.com

 Bartoszek, A., Kachaniuk, H., & Kocka, K. (2014). Uwarunkowania i nastȩpstwa zachowań zdrowotnych osób starszych. J Health Sci, 4, 259-270. Retrieved from www.scopus.com

 Batyk, I. (2012). Zwyczaje żywieniowe ws̈ród młodzieży. J Health Sci, 2(5), 7-13. Retrieved from www.scopus.com

 Byzdra, K., Skrzypczyńska, A., Piatek, M., & Stepniak, R. (2013). Aktywność fizyczna, a rozwój sprawności fizycznej u chłopców w wieku 13-15. J Health Sci, 3, 261-274. Retrieved from www.scopus.com

 Charzynski, P., Nowak, A., & Podgórski, Z. (2013). Turystyka winiarska na ziemi lubuskiej-historycznie uwarunkowana koniecznosc czy nowatorskie rozwiazanie? J Health Sci, 3(15), 198-216. Retrieved from www.scopus.com

 Chwialkowska, A. (2013). The factors influencing the physician-patient relationship: The case study of poland. J Health Sci, 3(11), 37-50. Retrieved from www.scopus.com

 Denysova, E. G., & Sokolova, I. I. (2014). Caries and enamel hypoplasia temporary teeth at children of early age: Prevention and treatment. J Health Sci, 4(11), 283-291. Retrieved from www.scopus.com

 Denysova, E. G., & Sokolova, I. I. (2014). Caries and enamel hypoplasia temporary teeth at children of early age: Prevention and treatment. J Health Sci, 4, 283-291. Retrieved from www.scopus.com

 Dolgova, E., Kurushin, D., Fayzrahmanov, R., Gozhenko, A., Prokhorov, V., & Zhukow, W. (2012). About use of neural network models to evaluate the trainee's actions on training complexes complex systems. J Health Sci., 2(6), 055-063. Retrieved from www.scopus.com

 Dolomatov, S., Novikov, N., Zukow, W., Jaworska, I., Kozestanska, M., & Napierala, M. (2011). Effect of captopril and losartan on the structural and functional indicators kidneys of white rats in experimental hyperthyroidism. J Health Sci, 1, 147-166. Retrieved from www.scopus.com

 Dolomatov, S., Zukow, W., & Hagner-Derengowska, M. (2013). Toxic and physiological aspects of metabolism of nitrites and nitrates in the fish organism. J Health Sci., 3(2), 68-91. Retrieved from www.scopus.com

 Dolomatov, S., Zukow, W., & Skomarovskiy, D. (2011). Features nitrogen metabolism fish and methods neutralize the product of nitrogen metabolism fish aquaculture. J Health Sci., 1(3), 13-37. Retrieved from www.scopus.com

 Eksterowicz, J., Napierała, M., & Zukow, W. (2014). Body of selected kenyan marathoners [in polish]. J Health Sci, (4), 212-221. Retrieved from www.scopus.com

 Garczyński, W., & Lubkowska, A. (2013). Physiotherapy in osteoarthritis of the lumbar spine. J Health Sci, 3(4), 118-130. Retrieved from www.scopus.com

 Gorner, K. (2014). Aktywnosc fizyczna młodziezy w czasie wolnym na tle wybranych uwarunkowan. J Health Sci., 4(13), 266. Retrieved from www.scopus.com

 Grigoryeva, T., Lisitsin, R., & Pasichnik, V. (2013). Use of leukotriene receptor antagonists for preventive maintenance of breasts capsular contracture. J Health Sci., 3, 37-46. Retrieved from www.scopus.com

 Kalisz, K., Kalisz, Z., Hagner-Derengowska, M., Zuków, W., & Trela, E. (2012). Ocena równowagi u pacjentów po przebytym udarze mózgu na podstawie wybranych skal i testów. J Health Sci., 2(4), 141-177. Retrieved from www.scopus.com

 Kazmierczak, U., Strojek, K., Radziminska, A., & Dzierzanowski, M. (2014). Evaluation of the life satisfaction and physical fitness participants of classes at home daily stay "senior". J Health Sci, 4(12), 223-232. Retrieved from www.scopus.com

 Kȩdziora, P., Lizis, P., Znojek-Tymborowska, J., Hagner-Derengowska, M., & Szczygielska-Babiuch, A. (2012). Wpływ aktywnej rehabilitacji na sprawność samoobsługi i lokomocji osób po uszkodzeniu rdzenia krȩgowego. J Health Sci, 4, 271-282. Retrieved from www.scopus.com

 Klimczak, K., Kochański, B., Kałuzny, K., Plaskiewicz, A., Smuczyński, W., & Ratuszek-Sadowska, D. (2014). The analysis of foot defects in children aged 6-10 years. J Health Sci, 4(2), 29-38. Retrieved from www.scopus.com

 Kochanowicz, A., Kochanowicz, K., & Pilewska, W. (2013). Physical development and physical fitness of 6-12-year-old gymnasts. J Health Sci, 3(16), 307-323. Retrieved from www.scopus.com

 Kochanowicz, A., Kochanowicz, K., Róaski, S., & Wilczyska, D. (2013). The morphological characteristics and technical preparation of 9-12 years old gymnasts. J Health Sci, 3(13), 163-177. Retrieved from www.scopus.com

 Kostrzewski, S. P., & Worach-Kardas, H. (2014). Living with long-term unemployment- effects in health and quality of life. J Health Sci, 4(2), 45-60. Retrieved from www.scopus.com

 Lewandowski, A., Piekorz, Z., Srokowska, A., Gniadek, K., & Ciesielska, M. (2013). Rugby and physical fitness of people with tetraplegia. J Health Sci, 3(13), 372-383. Retrieved from www.scopus.com

 Makarewicz, M., Drozdz, I., & Tuszynski, T. (2012). The effect of some bee products on microbiological stability of fresh fruit juices. J.Health Sci, 2, 125-140. Retrieved from www.scopus.com

 Mikoajewska, E. (2012). Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. J Health Sci, 1, 123-133. Retrieved from www.scopus.com

 Mikoajewska, E. (2012). Neurorehabilitation in pediatric stroke. J Health Sci, 2, 23-31. Retrieved from www.scopus.com

 Mikołajewska, E. (2012). Biofeedback as the element of the neurorehabilitation. J Health Sci, 2, 135-148. Retrieved from www.scopus.com

 Mikołajewska, E. (2012). Eclectic vs. specific approach within contemporary neurological physiotherapy. J Health Sci, 1, 123-33. Retrieved from www.scopus.com

 Mikołajewska, E. (2011). Side effects of kinesiotaping-own observations. J Health Sci, 1(4), 93-99. Retrieved from www.scopus.com

 Mikołajewska, E. (2012). The most common problems in wheelchair selection-own observations. J Health Sci, 2, 89-93. Retrieved from www.scopus.com

 Mikolajewska, E., & Mikolajewski, D. (2012). Consciousness disorders as the possible effect of brainstem activity failure: Computational approach. J Health Sci, 2, 7-18. Retrieved from www.scopus.com

 Mikołajewska, E., & Mikołajewski, D. (2011). Neurological telerehabilitation-current and potential future applications. J Health Sci., 1, 7-14. Retrieved from www.scopus.com

 Mikolłajewska, E., Macko, M., Ziarnecki, L., Stańczak, S., Kawalec, P., & Mikolłajewski, D. (2014). 3D printing technologies in rehabilitation engineering. J Health Sci, 4, 78-83. Retrieved from www.scopus.com

 Mrozkowiak, M., & Dobriański, J. (2013). Algorithm for physiological spinal curvature within normative range. J Health Sci, 3, 102-134. Retrieved from www.scopus.com

 Mrozkowiak, M., Szark-Eckark, M., Zukowska, H., & Zukow, W. (2014). Review of methods for assessing body posture. J Health Sci., 4, 95-102. Retrieved from www.scopus.com

 Radzimińska, A., Kos, A., & Bułatowicz, I. (2013). Pływanie jako forma aktywnej rehabilitacji osób z urazem rdzenia krȩgowego na wysokości C7. J Health Sci, 3(11), 233-242. Retrieved from www.scopus.com

 Sharma, B., & Inamdar, S. (2013). The assessment of the clinical significance of inter-arm blood pressure difference and depression in general practice: A health initiative cross sectional study. J Health Sci, 3(4), 303-316. Retrieved from www.scopus.com

 Sharma, B., & Wavare, R. (2013). Academic stress due to depression among medical and para-medical students in an indian medical college: Health initiatives cross sectional study. J Health Sci, 3(5), 29-38. Retrieved from www.scopus.com

 Sokołowski, R., Ciesielska, N., & Czajkowska, A. (2014). Patogeneza zespołu kruchości [pathogenesis of fragility syndrome]. J Health Sci, 4(9), 197-204. Retrieved from www.scopus.com

 Szadowska-Szlachetka, Z., Kłusek, E., & Krzos, A. (2014). Wiedza mieszkanek województwa lubelskiego na temat profilaktyki raka szyjki macicy a wykonywanie przez nie badań przesiewowych. J Health Sci, 4(8), 151-162. Retrieved from www.scopus.com

 Szymczak, P., Ferenc, S., Czajkowska, A., Sokołowski, R., Zukow, W., & Ciesielska, N. (2014). Is there a connection between Alzheimer’s disease and type II diabetes? J Health Sci, 4, 163-172. Retrieved from www.scopus.com

 Weber-Rajek, M., Katarzyna, C., & Jan, M. (2014). Wpływ zasobów psychicznych na jakość życia chorych po udarze niedokrwiennym mózgu [impact of mental health resources on the quality of life of patients after stroke]. J Health Sci, 4, 51-60. Retrieved from www.scopus.com

 Yu Novikov, N., Glotov, M. A., Dzhansyz, K. N., & Dontsova, O. V. (2012). The evaluation of clinical laboratory potential in diagnostics of lung surfactant deficiency. J Health Sci., 2, 149-154. Retrieved from www.scopus.com

 Zurek, M., Trela, E., Nalazek, A., & Zukow, W. (2012). A life style, but pain syndrome in the lumbosacral stretch of the spine. J Health Sci, 5(2), 14-51. Retrieved from www.scopus.com