Comparative analysis of optimism and life satisfaction in Brazilian male and female Ju-Jitsu society

Marta Wojdat, Rawat Kanupriya, Patrycja Janowska, Beata Wolska, Robert Stępniak, Marek Adam

Abstract


Aim: The comparision of the level of optimism and life satisfaction of men and women in the Brazilian ju-jitsu population, based on the average result of these characteristics of Polish society.

Material and Methods: The group of 63 former and current paricipants being in training was exemined in Brsilian Ju-Jitsu (27 women and 36 men) and 76 being out of training participants from the minitoring group (38 women and 38 men) using the SWLS (Satisfaction with Life Scale) test to define the level of life satisfaction and the LOT-R (Life Orientation Test Revised) test to define the level of optimism.

Results: There were significant differences in the level of optimism and life satisfaction among BJJ participants and those who did not practice any physical activity. The different responses of BJJ training to the "psyche" of men and women were also revealed as well as the little influence of sociological factors.

Conclusions: The Brazilian Ju-Jitsu training significantly improves mental well-bing of a person. The sociological factors seem to have a minor effect on the state of "psyche" of BJJ paricipants.


Keywords


Brazilian jiu-jitsu, satisfaction, optimism

Full Text:

PDF

References


Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w kontroli postawy ciała. [W]: Człowiek - jego bioelektryczna konstrukcja a percepcja muzyki: studium monograficzne Uniwersytet Śląski: praca zbiorowa, pod red. A. Adamskiego. Kęty: 77-83

Błach, W., Pujszo, R., Pyskir, M., Adam, M. (2005). Kontrola postawy ciała zawodniczek judo (badania pilotażowe). [In]:Research yearbook : studies in the theory of physical education and sport, 11: 30-36

Pujszo, R., Błach, W., Pyskir, M., Skorupa, H., Szymański, T. (2006). Wpływ zmiany wysokości na kontrolę postawy ciała. Medycyna Sportowa: 1: 17-22.

E. Diener, R.A. Emmons, R.J. Larson, S. Griff. (2001) The Satysfaction with the Life Scale. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

M.F. Scheier, C.S. Carver, M.W.Bridges. (2001). The Life Orientation Test-Revised. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Derbis, J., Jędrek, K. (2010). Poczucie jakości życia a osobowość sportowców dyscyplin indywidualnych i zespołowych. Przegląd Psychologiczny, 53(1): 9-32

Lipowski, M., Makarowski, R. (2010). Narcyzm u sportowców-prawda czy stereotyp?

Mikołajczyk, M. (2007). Spostrzeganie własnego ciała i zadowolenie z ciała

w homogennym kulturowo środowisku wioślarzy. Polish Journal of Sports Medicine/Medycyna Sportowa, 23(3):155-162

Sandlund, E. S., Norlander, T. (2000). The effects of Tai Chi Chuan relaxation and exercise on stress responses and well-being: an overview of research. International Journal of Stress Management, 7(2): 139-149

Boguszewski, D., Adamczyk, J. G., Ochal, A., Kurkowska, B., Kamiński, K. (2011). Evaluation of chosen health behaviors of disabled athletes. Advances in Rehabilitation, 25(4): 57-62

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R. (2017). Analiza porównawcza poziomu agresji między kobiecym, a męskim środowiskiem judoków. Journal of Education, Health and Sport. 7(5): 95-106

Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków, 179-189

Frisch, R. E., Wyshak, G., Albright, T. E., Albright, N. L., Schiff, I. (1986). Lower prevalence of diabetes in female former college athletes compared with nonathletes. Diabetes, 35(10): 1101-1105

Frisch, R. E., Wyshak, G., Albright, N. L., Albright, T. E., Schiff, I., Jones, K. P., Marguglio, M. (1985). Lower prevalence of breast cancer and cancers of the reproductive system among former college athletes compared to non-athletes. British Journal of Cancer, 52(6): 885-891

Wyshak, G., Frisch, R. E. (2000). Breast cancer among former college athletes compared to non-athletes: a 15-year follow-up. British journal of cancer, 82(3): 726-730

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Wolska, B. (2017). Psychologiczne spojrzenie na depresję w sportach walki-na przykładzie judo mężczyzn. Journal of Education, Health and Sport. 7(8):256-266

Kunecka, D. (2010). Satysfakcja pracownika a jakość usług medycznych. Order, 28:(2), 2

Wysokiński, M., Fidecki, W., Walas, L., Ślusarz, R., Sienkiewicz, Z., Sadurska, A., Kachaniuk, H. (2009). Satysfakcja z życia polskich pielęgniarek. Problemy Pielęgniarstwa, 17(3):167-172

Zachwieja, J. (2013). Wpływ wybranych czynników na jakość życia osób z padaczką. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne, 2(3): 117-124

Zielińska-Więczkowska, H., Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości-w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska, 7(1): 11-16

Sławek, M., Śleboda, R. (2011). Joga i jej wartości w kształtowaniu zdrowego stylu życia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji, 78: 153-166

Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy zarządzania, 9(4): 172
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1069014

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Marta Wojdat, Rawat Kanupriya, Patrycja Janowska, Beata Wolska, Adam Marek

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)