The role of proprioceptive system in the rehabilitation of patients after Achilles tendon reconstruction

Katarzyna Strojek, Magdalena Weber-Rajek, Walery Zukow, Agnieszka Radzimińska

Abstract


Achilles tendon injury is a major clinical problem because it prevents proper functioning of the patient. The recommended procedure in the event of tendon rupture is surgical treatment - reconstruction of tendon reconstruction. The aim of surgical treatment of Achilles tendon rupture is to bring back its function by restoring the correct length and tension of the tendon and to obtain the highest possible functional state of the patient. The selection of the optimal post-operative rehabilitation programme with a predominance of functional physiotherapy elements is an essential part of the treatment of Achilles tendon rupture. A proper rehabilitation after the surgery enables the patient to achieve better functional results. During the surgery proprioceptors are damaged, that is why the treatment working on three levels of motor control should be introduced as fast as possible, such as kinesthetic or proprioceptive training.


Keywords


Achilles tendon injury, proprioceptive training.

Full Text:

PDF

References


Adamczyk G. I Kongres Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej – wrażenia pokongresowe. Acta Clinica. 2003; 3: 284-92.

Kintzi M. Urazy ścięgna Achillesa. Blok Oper. 1999; 2: 60-66.

Dziak A. Urazy i uszkodzenia sportowe. Acta Clinica. 2001;1,2: 105-10.

Ryngier P., Saulicz E., Kokosz M. i wsp. Uwagi na temat najczęstszych obrażeń i ich przyczyn wśród zawodników i zawodniczek piłki nożnej. Med Sport. 2002;18, 12: 499-506.

Sotowski R., Porębski M., Gołaszewski M. i wsp. Uszkodzenia ścięgna piętowego

w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu. Med Sport. 2000;102:17-18.

Tayara S., Dobies E., Łapińska I. Unieruchomienie względne i wczesne doleczanie po operacyjnej rekonstrukcji zamkniętych uszkodzeń ścięgna piętowego. Med Sport. 2001; 114: 20-22.

Niedźwiedzicki T., Kubicz-Chachurska M. Urazy stopy i ich leczenie. Część II: Uszkodzenia ścięgien i stawów. Rehab Med. 2004; 8,1: 9-13.

Garlicki J., Bielecki A., Kuś W.M. i wsp. Urazy sportowe u progu trzeciego tysiąclecia. Med Sport. 2001;114: 45-56.

Góralczyk B., Kiwerska-Jagodzińska K., Mikuła W. Diagnostyka i leczenie uszkodzeń ścięgna Achillesa. Med Sport. 2000; 103: 25-27.

Czamara A. Physiotherapeutic treatments after surgery of total Achilles tendon rupture. J Orthop Trauma Surg Rel Res. 2007; 1(5):75-93.

Suchak A.A., Bostick G.P., Beaupré L.A. et al. The influence of early weight-bearing compared with non-weight-bearing after surgical repair of the Achilles tendon. J Bone Joint Surg Am. 2008; 90(9):1876-83.

Konturek S. Fizjologia człowieka. Tom IV. Wyd. UJ, Kraków 1998.

Kraemer R, Knobloch K. A soccer-specific balance training program for hamstring muscle and patellar and achilles tendon injuries: an intervention study in premier league female soccer. Am J Sports Med. 2009; 37(7):1384-93.

Lubiatowski P., Romanowski L., Kruczyński J. Znaczenie propriocepcji

w patofizjologii i leczeniu niestabilności stawu ramiennego. Ortop Traumat Rehab. 2003; 5 (4) :421-25.

Scott M., Lephart , Danny M. Pincivero et al. Aktualne poglądy na znaczenie propriocepcji w leczeniu i rehabilitacji urazów sportowych. Am J of Sports Med.1997; 25(1): 130-37.

Stolarczyk A., Śmigielski R., Adamczyk G. Propriocepcja w aspekcie medycyny sportowej. Med Sport. 2000; 107: 23-26.

Traczyk W.Z. Fizjologia człowieka w zarysie. Wyd. PZWL. Warszawa 2005.

Moller M., Movin T., Granhed H. et all. Acute rupture of tendon Achillis. A prospective randomised study of comparison between surgical and non-surgical treatment. J Bone Joint Surg Br. 2001; 83: 843-48.

Neumann D., Vogt L., Banzer W. et al. Kinematic and neuromuscular changes of the gait pattern after Achilles tendon rupture. Foot Ankle Int. 1997; 18(6): 339-41.

Inglis A.E., Sculco T.P. Surgical repair of rupture of the tendo Achillis. Clin Orthop, 156, p. 160-169, 1981.

Ashton-Miller J.A., Wojtys E.M., Huston L.J. i wsp. Can proprioception really be improved by exercises? Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2001; 9: 128-36.

Bressel E., Larsen B. T., McNair P. J. et al. Ankle joint proprioception and passive mechanical properties of the calf muscles after an Achilles tendon rupture:

a comparison with matched controls. Clin Biomech. 2004; 19(3): 284-91.

Reed-Jones R. J., Vallis L. A. Proprioceptive deficits of lower limb following anterior cruciate ligament deficiency affect whole body steering control. Exp Brain Res. 2007; 182(2):249-60

Waterson S.W., Mafulli N. The incidence of Achilles tendon ruptures in Scotland. 8-th Congressn of the ESSK, May 1998, Nice, France.

Dzierżanowski M., Hagner W., Biliński P. i wsp. Propriocepcja jako jeden

z czynników decydujących o modelu usprawniania rehabilitacyjnego pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Ortop Traumatol Rehab. 2003: 5(4): 534-38.

Godinho P., Nicoliche E., Cossich et al. Proprioceptive deficit in patients with complete tearing of the anterior cruciate ligament. Rev Bras Ortop. 2014;49(6):613-8.

Konrad A., Gad M., Tipl M. Effect of PNF stretching training on the properties of human muscle and tendon structures. Scand j Med Sci Sports. 2015; 25(3):

-55.

Kaya D., Doral M.N., Nyland J. et al. Proprioception level after endoscopically guided percutaneous Achilles tendon. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2013;21:

-44.

Willits K., Amendola A., Bryant D. et all. Operative versus nonoperative treatment of acute Achilles tendon ruptures: a multicenter randomized trial using accelerated functional rehabilitation. J Bone Joint Surg Am 2010;92(17):2767-67.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1041570

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06