Health literacy issues in the health inequality context

Anna Mirczak

Abstract


Introduction. Health literacy is defined as the ability to read, understand and act on health information to make appropriate health decisions. Many factors can contribute to an individual’s health literacy as age, sex, level of education, housing, occupation, income, individual’s amount of experience in the health care system and cultural factors determining attitudes and health beliefs.

Objective. The aim of this publication was to draw attention to the importance of low levels of health literacy in the development of health inequalities.

Description of the state of knowledge. According to the literature, people with inadequate or marginal health literacy skills have higher risk of premature death and hospitalization due to many health problems, and also have less access to health care mainly through communication problems with medical staff than general population.

Summing up. Nowadays the process of building health literacy of citizens is becoming an important challenge for public health, because it promotes equal opportunities in health, minimizes the costs associated with the treatment process, increases of ability to effectively self-care management (especially in chronic diseases), and thus improves the health of the general population.


Keywords


health literacy, health inequalities, health promotion

Full Text:

PDF

References


Karski JB. Praktyka i teoria promocji zdrowia. Wydanie V. Wydawnictwo Fachowe CeDeWu. Warszawa, 2011. s.63

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna, podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2009. s. 110.

Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Hamlin B, et al. Health literacy: a prescription to end confusion. Institute of Medicine of the National Academies. National Academies Press. Washington 2004.

World Health Organization. The Solid Facts. Health Literacy 2013. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/ e96854.pdf (dostęp: 2016.02.19).

Iwanowicz E. „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Med. Pr. 2009; 60 (5): 427-437.

Parker RM, Williams MV, Weiss BD, et al. Health literacy-Report of the Council on Scientific Affairs. Jama. 1999; 281(6):552-557.

Niedźwiedzka B, Taran Y, Słońska Z. Samoocena zdrowotnych kompetencji informacyjnych Polaków w świetle koncepcji samoskuteczności. Analiza wybranych wyników polskiej części Europejskiego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2012; 10 (3): 89-95.

Kisilowska M, Jasiewicz J. Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników. Warszawa, 2013. s.13-26.

Niedźwiedzka B. Zdrowotne kompetencje informacyjne jako ważna składowa kompetencji zdrowotnych. Zdrowie Publiczne. 2013; 123 (1):98-103.

Nutbeam D. Literacies across the lifespan: Health literacy. Literacy and Numeracy Studies. 1999; 9: 47–55.

Olejniczak D. Praktyczne wykorzystanie health literacy-alfabetyzmu zdrowotnego, jako narzędzia osiągania celów zdrowotnych. Journal of Education, Health and Sport. 2016; 6(2): 238-243.

Dobras M. Health literacy jako element polskiego systemu opieki profilaktycznej nad pracownikami. Med Pr. 2016; 67(5): 681-689.

Cianciara D. Ocena struktury oraz użyteczności informacji zawartych w materiałach reklamujących produkty lecznicze dostępne bez recepty z perspektywy nowego zdrowia publicznego [rozprawa habilitacyjna]. Państwowy Zakład Higieny. Warszawa, 2006.

Słońska ZA, Borowiec AA, Aranowska AE. Health literacy and health among the elderly: status and challenges in the context of the Polish population aging process. Anthropologic Al review. 2015; 78(3): 297-307.

Dewalt DA, Berkman ND, Sheridan S, et al. Literacy and health outcomes: a systematic review of the literature. J. Gen. Intern. Med. 2004; 19(12): 1228-39.

Williams MV, Baker DW, Parker RM, et al. Relationship of functional health literacy to patients' knowledge of their chronic disease. A study of patients with hypertension and diabetes. JAMA Intern Med. 1998;158(2): 166-172.

Mitchell SE, Sadikova E, Jack BW, Paasche-Orlow MK. Health literacy and 30-day post discharge hospital utilization. J Health Commun. 2012; 17:325-338.

Lenahan JL, McCarthy DM, Davis TC. A drug by any other name: patients’ ability to identify medication regimens and its association with adherence and health outcomes, J Health Commun. 2013; 18:31-39.

Howard DH, Gazmararian J, Parker RM. The impact of low health literacy on the medical costs of Medicare managed care enrollees. Am J Med. 2005;118:371-377.

Paasche-Orlow MK, Wolf MS. The causal pathways linking health literacy to health outcomes.Am J Health Behav. 2007; 31(1):19-S26.

Wolf MS, Gazmararian JA, Baker DW. Health literacy and health risk behaviors among older adults. Am J Prev Med. 2007; 32(1):19-24.

Mackey LM, Doody C, Werner EL, Fullen B. Self-management skills in chronic disease management–what role does health literacy have? Med Decis Making. 2016; 36(6):1-32.

Wlazło A, Leszek J. Samoopieka osób starszych w kontekście psychologii zdrowia. Założenia teoretyczne. Psychogeriatria Polska. 2008; 3:123-128.

Graham H. The challenge of health inequalities. W: Graham H, red. Understanding health inequalities. New York: Open University Press; 2009. p.1-22.

Ronson B, Rootman I. Literacy and health literacy: New understating about their impact on health. W: Raphael D, red. Social determinants of health: Canadian perspectives. 1st ed. Toronto: Canadian Scholars’ Press; 2004. p. 170-188.

Consortium HE. Comparative Report on Health Literacy in Eight EU Member States. http://ec.europa.eu/chafea/documents/news/Comparative_report_on_health_literacy_in_eight_EU_member_states.pdf (dostęp: 2016.04.11).

Emerson E, Baines S. Health Inequalities and People with Learning Disabilities in the UK. https://www.improvinghealthandlives.org.uk/uploads/doc/vid_7479_IHaL2010-3HealthInequality2010.pdf (dostęp: 2016.04.13).

Zamora H, Clingerman EM. Health literacy among older adults: A systematic literature review. J Gerontol Nurse. 2011; 40(37): 41-51.

Kanj M, Mitic W. Promoting health and development: closing the implementation gap. Unpublished Conference Document. 7th Global Conference on Health Promotion; 2009; Nairobi, Kenya.

Sudore L, Yaffe K, Satterfield S, et al. Limited Literacy and Mortality in the Elderly. J Gen Inter Med. 2006; 21(8): 806-812.

Parker RM, Ratzen SC, Lurie N. Health literacy: a policy challenge for advancing high quality health care. Health Aff. 2003; 22(4): 147-153.

UNESCO. http://www.unesco.org/en/efa-international-coordination/the-efa-movement/efagoals/adult-literacy/ (dostęp: 2016.04.10).

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.

NHS Education for Scotland, Health literacy and health inequalities: Summary Overview. http://www.widgetlibrary.knowledge.scot.nhs.uk/media/WidgetFiles/1008228/Health%20literacy%20and%20health%20inequalities%20evidence%20overview%20March%202014%20FINAL.pdf (dostęp: 2016.04.09).

Ruszkowska J. Likwidowanie nierówności społecznych nowym priorytetem dla europejskiej i światowej promocji zdrowia. Polityka Społeczna. 2011; 10: 8-11.

Kindig DA, Panzer AM, Nielsen-Bohlman L. Health Literacy: A Prescription to End Confusion. New York National Academies Press, 2004.

Public Health Wales, Health Literacy in Wales: A scoping document for Wales. http://www2.nphs.wales.nhs.uk:8080/communicationsgroupdocs.nsf/61c1e930f9121fd080256f2a004937ed/a2588bc62b678a5b802578c70032b10e/$FILE/Health%20Literacy%20Scoping%20Document%20FINAL%20Sarah%20Puntoni.pdf (dostęp: 2016.04.10).
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1034227

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments


Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06