Abortion - a subject that keeps coming back!

Mateusz Łakomski, Katarzyna Dudzik, Nataliia Badiuk

Abstract


Abortion is still a very popular and controversial topic in recent years. Many esteemed people in our country have confessed to abortion. The changes that had taken place through the amendment of the anti-abortion law [1] contributed to the confession of famous personalities [2]. Most of them show that it was not wrong.

Most of the confessions of women who have made abortions come down to one sad conclusion: it is a decision that can not be reversed or changed. This decision imprints not only on the woman who takes her but also on the whole society. Especially since there is a solution for mothers who do not feel good to raise their child. There is even a window of life [28]. They usually work in children's homes, monasteries or hospitals. They allow anonymous leave of a child in a place that is safe for him or her. Children go to adoption and their parents are not sought. In almost allEuropethere are "windows of life". The United Nations Committee on the Rights of the Child, appealed for the elimination of "windows of life", the idea of which violates the child's right to identity and is not in accordance with the Convention on the Rights of the Child. The Committee expressed "deep concern over the lack of regulation and the increasing number of baby windows that allow for anonymous abandonment of the baby." Thus, another dilemma arises between the right to identity and the right to life. He recommends "anonymous birth" in hospitals. This is a procedure used inter alia inGermany. During childbirth, the mother remains anonymous, although her data is kept in a designated office. The child is 16 years old, if he wants to know her identity. [29]


Keywords


abortion, abortion law

Full Text:

PDF

References


Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Montesquieu, „O duchu. Wyjątki z moich myśli” Paryż 1951

Magdalena Rigamonti, Mam wrażenie, że żyję w kraju gdzie nikt nie robi aborcji tylko, Czubaszek, https://www.wprost.pl/482789/Mam-wrazenie-ze-zyje-w-kraju-gdzie-nikt-nie-robi-aborcji-tylko-Czubaszek, (4.09.2017r)

Gazeta Pomorska, Natalia Przybysz aborcja. Piosenkarka przyznała się do aborcji. Wylała się na nią fala hej tu, http://www.pomorska.pl/polska-i-swiat/a/natalia-przybysz-aborcja-piosenkarka-przyznala-sie-do-aborcji-wylala-sie-na-nia-fala-hejtu,10777878/, (4.09.2017)

Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 2 K-O. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003

Nasz Dziennik, Aborcja to morderstwo, http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/156281,aborcja-to-morderstwo.html, (4,09,2017)

Aborcja- argumenty za i przeciw, http://pomijane.pl/aborcja-argumenty-przeciw/, (4.09.2017)

Machinek M., Spór o status ludzkiego embrionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2007.

Katolo A., Embrion ludzki - osoba czy rzecz, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin- Sandomierz 2000.

H. Hamlin, „Life or Death by EEG

Zbigniew Jedziński, Zakaz aborcji. Ważne argumenty, http://www.zbignevjedinskij.lt/aktualnosci/15-zakaz-aborcji-wazne-argumenty?showall=&start=2 , (4.09.2017)

Łukasz Kobeszko, Kiedy zaczyna się życie? Argumenty medyczne, etyczne, filozoficzne i biblijne, https://pl.aleteia.org/2016/10/03/kiedy-zaczyna-sie-zycie-krotkie-kompendium-argumentow-przeciwko-aborcji/, (4.09.2017)

Ponad tysiąc aborcji w 2015 r. Resort zdrowia przedstawił statystyki, http://www.tvp.info/27228500/ponad-tysiac-aborcji-w-2015-r-resort-zdrowia-przedstawil-statystyki, (4.09.2017)

Barbara Piwek, WHO: każdego roku na całym świecie wykonuje się 56 milionów zabiegów aborcji, http://www.polskatimes.pl/fakty/swiat/a/who-kazdego-roku-na-calym-swiecie-wykonuje-sie-56-milionow-zabiegow-aborcji,9984333/, (4.09.2017)

Dzierżanowska J., Aborcja: przyczyny i konsekwencje, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.

Zobacz, gdzie na świecie aborcja jest legalna. Oraz gdzie kobiety muszą ją wykonywać w podziemiu, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1657220,1,zobacz-gdzie-na-swiecie-aborcja-jest-legalna-oraz-gdzie-kobiety-musza-ja-wykonywac-w-podziemiu.read, (4.09.2017)

KOMUNIKAT z BADAŃ, NR 71/2016,Warszawa, maj 2016, ISSN 2353-5822

http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_071_16.PDF, (4.09.2017)

Maja Stasińska, Syndrom poaborcyjny u mężczyzn, https://kobieta.onet.pl/dziecko/syndrom-poaborcyjny-u-mezczyzn/238jq, (4.09.2017)

Ewa Janeczko, Syndrom proaborcyjny, https://portal.abczdrowie.pl/syndrom-poaborcyjny, (4.09.2017)

Czy po aborcji będzie potrzebna ci pomoc psychologiczna?, https://www.womenonweb.org/pl/page/537/do-you-require-psychological-counseling-after-you-have-had-an-abortion, (4.09.2017)

Bożena Klukowska, Aborcja: jej wpływ na fizyczne i psychiczne zdrowie kobiety, http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-kobiece/Aborcja-jej-wplyw-na-fizyczne-i-psychiczne-zdrowie-kobiety_38289.html, (4.09.2017)

Garrone G., Przecież to dziecko! Świadectwa o dramacie aborcji, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2001.

Struck K., Widzę moje dziecko we śnie: znana niemiecka pisarka odważyła się powiedzieć prawdę i zapłaciła za to wysoką cenę, Rafael, Kraków 2006.

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20817561,historie-kobiet-iza-usunela-ciaze-plod-byl-uszkodzony-wiedzialam.html

Schooyans M., Aborcja a polityka, Instytut Jana Pawła II KUL, Lublin 1991

Grygida Grysiak, Wybrałam życie, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.

Świadectwa matek aborcyjnych, http://www.duchowaadopcja.info/swiadectwa_duchowej_adopcji/swiadectwa-matek-aborcyjnych/, (4.09.2017)

Okno życia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_%C5%BCycia, (4.09.2017)

Koniec z „oknami życia”? Rzecznik Praw Dziecka jest przeciw, http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-koniec-z-oknami-zycia-rzecznik-praw-dziecka-jest-przeciw,nId,1905820, (4.09.2017)

Tabele- źródła

Tabela nr 1: Ponad tysiąc aborcji w 2015 r. Resort zdrowia przedstawił statystyki, http://www.tvp.info/27228500/ponad-tysiac-aborcji-w-2015-r-resort-zdrowia-przedstawil-statystyki, (4.09.2017)

Ryciny – źródła

Rycina I: Zobacz, gdzie na świecie aborcja jest legalna. Oraz gdzie kobiety muszą ją wykonywać w podziemiu, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1657220,1,zobacz-gdzie-na-swiecie-aborcja-jest-legalna-oraz-gdzie-kobiety-musza-ja-wykonywac-w-podziemiu.read, (4.09.2017)
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.999877

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author(s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)