Environmental exposure of pregnant women to tobacco smoke and selected socio-economic factors

Paweł Kalinowski, Ewelina Kozłowska, Michał Woś, Anna Kobiałka, Eliza Wołoszynek, Maria Bożenna Wawrzycka, Henryk Wiktor

Abstract


Introduction. Exposure of pregnant women constitutes the risk to procreative health, correct process of pregnancy, health of newborn babies and children in further years. According to GATS, 14.1 mln of Poles are exposed to inhalation of tobacco smoke. In Poland about 20-30% of women smoke cigarettes during pregnancy and half non-active smokers are exposed to passive smoking. Therefore, in Poland each year are born more than 100 thousand children that during the first 9 months of existence in the mother’s womb are exposed to hundreds of health threat compounds.

Aim. An aim of this work is to study the socio-economic determinants of exposure to environmental tobacco smoke in the selected group of pregnant women.

Material and Method. The study was carried out in the group of 105 patients of maternity wards in Lublin and Zamość hospitals. Significance level with statistical analysis was adopted as p < 05.

Results. Nearly half of respondents spent time during pregnancy with persons, who smoked cigarettes in their presence (46.67%) including 14.97% – each day. Exposure to passive smoking during pregnancy significantly more often affects women with vocational and secondary education (72%), performing physical work (77.78%), mainly walking work (72.73%). Women professionally passive in period prior to pregnancy more often declare their contact with tobacco smoke in the place of residence during pregnancy than women professionally active prior to pregnancy (33.33% and 21.84%). Daily contact with smokers more often declares women, who work physically (40% vs. 3.33%).

Conclusions. Study results indicate the problem of exposure of pregnant women to smoke. Studied socio-economic factors affect the degree of exposure to environmental tobacco smoke. There is a need to implement systematic activities in the field of social education about the influence of tobacco smoke on intrauterine development of the fetus. For this purpose it would be useful to develop a health program for women of child-bearing age with focus on the most vulnerable social groups of women. It is also necessary to provide people actively smoking from pregnant women, in particular of home environment, with health education.


Keywords


exposure, tabacco smoke, passive smoking, professional activity, pregnant women.

Full Text:

PDF (Polski)

References


Zalewska M, Jagielska I, Kazdepka-Ziemińska A, Ludwikowski G, Szymański W. Nikotynizm – rys historyczny. Uzależnienie od nikotyny a zdrowie kobiety. Przegl Lek. 2009; 66(10): 885-887.

Globalny sondaż dotyczący używania tytoniu przez osoby dorosłe (GATS) Polska 2009-2010.

Florek E. Skład chemiczny i kancerogenny dymu tytoniowego. Alk Nark. 1999; 3(36): 333-347.

Hall MG, Ribisl KM, Brewer NT. Smokers’ And Non- Smokers’ Beliefs About Harmful Tobacco Constituents: Implications For FDA Communication Efforts. Ann Behav Med. 2014; 16(3): 343-350.

Adamek R, Adamek M, Folorek E, Anholcer A. Ocena wpływu biernego narażenia kobiet na dym tytoniowy w czasie ciąży na masę urodzeniową i parametry życiowe noworodka, Ginek Prakt. 2003; 11(2): 24-27.

Florek E. Analiza naukowych dowodów wpływu wymuszonego biernego palenia na zdrowie. Centrum Onkologii – Instytut Onkologii, Warszawa, 2000.

Klejewski A, Urbaniak T, Pisarska- Krawczyk M. Sobczyk K. Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży, Przegl Lek. 2012; 69(10): 929-933.

Behera SN, Xian H, Balasubramanian R. Human Health Risk Associated With Exposure To Toxic Elements In Mainstream And Sidestream Cigarette Smoke. Sci Total Environ. 2014; 472: 947-956.

Szumska M, Damasiewicz – Bodzek A, Trypień-Golder K. Środowiskowy Dym Tytoniowy - Ocena stężeń formaldehydu w moczu narażonych studentów medycyny, Przegl Lek. 2015; 72(3): 140-143.

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. (poz.1492).

Florek E, Marszałek A. Zdrowotne następstwa narażenia kobiet na środowisko dymu tytoniowego. Ginekol Prakt. 2001; 9: 28-30.

Jaddoe VW, Troe EJ, Hofman A, Mackenbach JP, Moll HA, Steegers EA, Witteman JC. Active and passive maternal smoking during pregnancy and risks of low brightweight and paterm birth: the Generation R Study. Paediatr Perinat Epidemiol. 2008; 22(2): 162-171.

George L, Granath F, Johansson AL, Anneren G, Cnattingius S. Environmental tobacco smoke and risk of spontaneous abortion. Epidemiology. 2006; 17(5): 500-505.

Florek E, Adamek R. Awareness of health consequences of smoking among pregnant women – Poznan research. Interac, 1999; 12: 19.

Stevens-Simon C, Orleans M. Low-birth-weight prevention programs: the enigma of failure. Birth. 1999; 26(3): 184-191.

Simpson W. A Preliminary report on cigarette smoking and the incidence of prematurity. Am J Obstet Gynecol. 1957; 73(4): 808-815.

Ogawa H, Tominga S, Hori K, Noguchi K, Kanou I, Matsubara M. Passive smoking by pregnant women and fetal growth. J Epidemiol Community Health. 1991; 45(2): 164-168.

Saito R.: The smoking habits of pregnant women and their husbands, and the effect on their infants. Nippon Koshu Eisei Zasshi. 1991; 38(2): 124-131.

Adamek R, Klejewski A, Urbaniak T, Jagielska J, Kaczmarek E. Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania palenia tytoniu w czasie ciąży a urodzeniowa masa ciała noworodków. Przegl Lek. 2007; 64(10): 622-625.

Strzeszewska E. Zagrożenia zdrowotne wynikające z palenia tytoniu oraz sposoby walki z nałogiem w świetle „Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu”, Wykład akademicki, Warszawa 2009.

Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w roku 2009, Państwowa Inspekcja Sanitarna 2010.

Florek E, Marszałek A, Piekoszewski W. Występowanie narażenia na dym tytoniowy wśród kobiet w wieku prokreacyjnym. Ginekol Prakt. 2001; 9: 16-21.

Nakonieczna-Rudnicka M, Bachanek T. Palenie tytoniu czynne i bierne w grupie kobiet w ciąży z regionu Lublina i jego wpływ na stan zdrowia. Przegl Lek. 2011; 68(10): 891-893.

Klejewski A, Urbaniak T, Pisarska- Krawczyk M, Sobczyk K. Wpływ palenia tytoniu na przebieg i rozwój ciąży. Przegl Lek. 2012; 69(10): 929-933.

Vardavas Cl, Patelarou E, Chatzi L. et al. Factors associated with active smoking, quitting, and secondhand smoke exposure among pregnant women in Greece. J. epidemiol. 2010; 20(5): 355-362.

Hanke W, Kalinka J, Florek E, Sobala W. Passive smoking and pregnancy outcome in central Poland. Human Exp. Toxicol. 1999; 18(4): 265-271.

Adamek R, Florek E, Piekoszewski W, Kaczmarek E. Wpływ narażenia na dym tytoniowy oraz wybranych czynników społeczno- ekonomicznych na występowanie małej urodzeniowej masy ciała. Przegl Lek. 2005; 62(10): 965-969.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.886022

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paweł Kalinowski, Ewelina Kozłowska, Michał Woś, Anna Kobiałka, Eliza Wołoszynek, Maria Bożenna Wawrzycka, Henryk Wiktor

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)