Evaluation of beliefs about pain control in patients after physicaltherapy treatment

Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec

Abstract


Background and aim of study. Pain is probably the most often feeling in life, mostly it is not comfortable for people and they cannot work because of it. It is not only the symptom but the disease too. People often do not know the reason for the disease and cannot remove it from life. The purpose of the research was the evaluation of pain control and whether and how much the physiotherapy treatment influence on reducing the pain on patients.

Material and methods. The study was conducted among 52 patients with pain.  Evaluation of the pain was examined by pain questionnaire and BPCQ questionnaire. Intensity of the pain was evaluate by VAS scale.

Results: All patients after the treatment have reduced the intensity of pain. There is no correlation between  internal control measured by BPCQ and reduction of the pain. There is a correlation between influence of the doctors and chance events on pain and pain reduction.

Conclusions: Physiotherapy treatment reduced intensity of the pain. If there is higher influence of doctors and chance events on the pain then reduction of the pain is higher too. There is no correlations between internal control and reduction of the pain after the treatment.


Keywords


VAS scale, pain, pain control, physicaltherapy

Full Text:

PDF (Polski)

References


Dobrogowski J, Wordliczak J. (red.). Medycyna bólu; PZWL; Warszawa 2005.

Dobrogowski J, Wordliczek J. Patomechamizmy bólu. Terapia 2005; 157: 6-11.

Dobrogowski J, Wordliczek J. Patomechamizmy bólu. Terapia 2005; 157: 6-11.

Nowotny J. Podstawy fizjoterapii część 1. KASPER. Kraków 2004.

Szczygieł E, Krzanik B, Golec J, Szot P. Rola czynników psychologicznych w przewlekłych zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego. Fizjoterapia Polska 2009; 9: 312-320.

Suchocka L. Psychologia bólu. DIFIN. Warszawa 2008.

Diener H Ch, Maier Ch. Leczenie bólu. Wydawnictwo Medyczne

Urban & Partner. Wrocław 2003.

Pyszkowska J. Możliwości oceny bólu przewlekłego próba obiektywizacji oceny bólu za pomocą zmodyfikowanego arkusza oceny bólu. Psychoonkologia 1999; 4:13-26.

Walaszek R, Kasperczyk T, Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Biosport. Kraków 2007.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2001.

Robertson V, Ward A, Low J, Reed A. Electrotherapy Explained. Elsevier LTD. Oxford 2006.

Szczepanowska-Wołowiec B, Dudek J. Ocena skuteczności terapii prądami Traberta w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego. Studia Medyczne 2008; 9: 41-50.

Kuciel-Lewandowska J, Jarosz N. Ocena skuteczności terapii prądami TENS i Traberta u chorych z bólem dolnego odcinka kręgosłupa. Acta Balneologica 2010; 1: 16-23.

Szulkowska K, Fronczek M, Kujawa J. Ocena skuteczności prądów interferencyjnych i ultradźwięków u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa. Fizjoterapia Polska 2010; 3: 181-192.

Demczyszak I, Wrzosek Z. Współczesne metody elektroterapii bólu ze szczególnym uwzględnieniem przezskórnej elektro-neuro-stymulacji TENS. Fizjoterapia 2003; 3: 48-54.

Pop T, Austrup H, Preuss R, Niedziałek M, Zaniewska A, Sobolewski M, Dobrowolski T, Zwolińska J. Wpływ elektrostymulacji prądami TENS na redukcję bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2010; 4: 289-300.

Korabiewska I, Ramos-Florczak B, Lewandowska M, Białoszewski D. Porównanie działania przeciwbólowego magnetoterapii z prądami diadynamicznymi w leczeniu zespołów bólowych dolnego odcinka kręgosłupa. Acta Balneologica 2010; 3: 167-174.

Bojczuk T, Kołodziej K, Przysada G, Czyrek A. Wpływ krioterapii na zmniejszenie dolegliwości bólowych stawów kolanowych u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Young Sport Science of Ukraine 2010; 3: 31-37.

Krekora K, Sawicka A, Czernicki J. Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na dolegliwości bólowe chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. BalneologiaPolska 2008; 4: 307-312.

Bargiel-Matusiewicz K, Krzyszkowska A. Dispositional optimism and coping with pain. European Journal of Medical Research 2009; S4: 271-274.

Wiśniewska A, Szewczyk M, Cwajda-Białasik J, Cierzniakowska K, Jawień A. Przekonania na temat kontroli bólu u chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych. Pielęgniarstwo chirurgiczne i Angiologiczne 2009; 3: 113-121.

Marcinkowska-Bachlińska M, Małecka-Panas E. Poczucie kontroli i strategie radzenia sobie z emocjami i dolegliwościami u chorych na chorobę refleksową. Przewodnik Lekarza 2006; 9: 83-90.

Janowska M, Tomaszewski R, Woś H. Psychologiczne aspekty operacyjnego leczenia skolioz u młodzieży. Pediatria Polska 2008; 83: 386-389.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.803355

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)