Reading level as a component of the universal culture of the male judo society

Małgorzata Pujszo, Robert Stępniak, Marek Adam

Abstract


 Objective: To compare the level of reading of people in the judo population as a component of universal culture, against the mean value of reading in the control group and to find possible dependence on reading with judo training.

Material and Methods: Tested a group of men training professional and recreationally judo - 36 persons and 36 men in control group using a standard reading questionnaire (behind the National Library) developed  for training and education.

Results: It showed the qualitative and quantitative differences in reading culture were demonstrated by judo fighters and judo trainers compared the national standard

Conclusions: Long-term judo training does not prevent the application of reading culture in everyday life.


Keywords


reading, judo, universal culture

Full Text:

PDF (Polski)

References


Skwarnicki M., (1960), Czytelnictwo i metody jego badania [W]: Problemy czytelnictwa w wielkich miastach, Warszawa

Wajda A., (1983), Metodyka i organizacja czytelnictwa, Wyd. III, Bydgoszcz

Andrzejewska J. (1989), Kultura czytelnicza jednostki jako program edukacji czytelniczej i przedmiot badań, „Studia o Książce” 18.

Kłoskowska, A (1972), Społeczne ramy kultury, Warszawa, 52.

Janowska, P., Wojdat, M., Antkowiak, M., Stępniak, R., Adam, M. (2016), Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków ( Self-assessment and selected elements of the social position of judokas),. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 664-673.

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017), Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas society. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.

Drumińska, E., Wojdat, M., Pujszo, M., Stępniak, R. (2016). Pedagogiczno-psychologiczne aspekty zapobiegania agresji na etapie szkolnym (Pedagogical and psychological aspects of prevention of agression at school stage). Journal of Education, Health and Sport, 6(8), 595-606.

Czarnik, S., Turek, K. (2014), Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków. 2: 60-66. Wyd. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,

Straus, G., Wolff, K., Wierny, S. (2004), Książka na początku wieku. Wyd. Warszawa Biblioteka Narodowa, 195.

Luter S. (2015). Trening umysłu sportowca i kształtowanie zwycięskiej postawy. Wyd. Luter Learning System. Łódź

[avaiable page 9.]: http://www.bn.org.pl/download/document/1493378303.pdf

Polska Izba Książki (2015) "Kierunki i formy transformacji czytelnictwa w Polsce – analiza i kontynuacja". Prezentacja drugiej edycji badania ilościowego PIK w ramach Projektu badawczego, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i [avaiable]:http://www.pik.org.pl/upload/files/Zalacznik%20nr%204%20%20Prezentacja%20drugiej%20edycji%20badania%20ilo%C5%9Bciowego%20PIK%20-%20Millward%20Brown.pdf

Błach W., Pujszo R., Pyskir M., Adam M. (2005) Kontrola postawy ciała zawodniczek judo - badania pilotażowe) Research yearbook : studies in the theory of physical education and sport, 11: 30-36

Przybylski, G., Pujszo, R., Pyskir, M., Pyskir, J., Bannach, M.(2010). Male recreational judo training as a factor improving physical wellness based on particular indicators. In: Physical activity in disease prevention and health promotion. Biała Podlaska (1): 61-70.

Pujszo R., Smaruj M., Błach W. (2012) The Crampton index and the body postural control of judo competitors. Journal of Combat Sports and Martial Arts. 1(2), 3, 27-33

Wojdat, M., Janowska, P., Pujszo, M., Stępniak, R., Adam, M. (2017). Psychological analysis of the level of aggression in the male judokas socjety. Journal of Education, Health and Sport, 7(4), 59-67.

Pujszo, R., Skorupa, H., Smaruj, M., Sybilski, Z., Wolska, B. (2006). Koncentracja uwagi i efekt placebo w Kontroli postawy ciała. W: Człowiek – jego bioelektroniczna konstrukcja a percepcja muzyki/Praca zbiorowa pod red. Adama Adamskiego. Kęty, 77-83

Janowska, P., Wojdat, M., Antkowiak, M., Stępniak, R., Adam, M. (2016). Samoocena, a wybrane elementy pozycji społecznej judoków= Self-assessment and selected elements of the social position of judokas. Journal of Education, Health and Sport, 6(9), 664-673.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.801818

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 Robert Stępniak, Małgorzata Pujszo, Marek Adam

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)