Evaluation of nutritional status among children aged 7-10

Paulina Sztandera, Beata Szczepanowska-Wołowiec, Ireneusz Kotela

Abstract


Introduction and aim of the study. The prevalence of overweight and obesity among the children and adolescents is particularly dangerous, in 60% of children and adolescents, this problem will occur in adulthood, and also increases the risk of diseases such as: type 2 diabetes, hiprelipidemia, hypertension, or emotional disturbances. The aim of the study was evaluation of nutritional status among children aged 7-10 years old from Masłów and Górno District measured by BMI index.

Material and methods

The research was conducted in 2015 and 2016among the group of 486 primary school children aged 7-10 from Masłów and Górno District. The child body mass was studied on the Tanita weight,  for body height was  used the Seca measure system. Based on the results BMI was calculated. In relation to BMI centile charts, based on Olaf’s and Ola’s study, determined whether the child was obese, overweight or underweight.

Results. The level of somatic development for the whole group in the study, taking into account the results averaged, is within normal limits. Children who are overweight in the examined  group was 14.81%, and obesity occurred in 1.02%. Overweight and obesity more often concerned examined boys, overweight - 17,36%, obesity - 1.65%. Among girls overweight was determined in 12,03% of children while obesity - 0,41%.

Conclusion. Most of the girls examined were overweight among 9-year-olds, while the problem in boys usually appeared in 10-year-olds. Obesity was present in 7-year-old girls and 8-year-old boys. There is no statistically significant dependence between categories of BMI - overweight and obesity, underweight andthe norm, and also age. BMI increases with age, so it is reasonable to use centile charts for different age groups of children. Education on nutrition and physical activity among both parents and children is needed.


Keywords


BMI, centile charts.

Full Text:

PDF (Polski)

References


http://www.who.un.org.pl/aktualnosci.php?news=92 (dostęp 2016.10.23).

Malczak E, Całyniuk B, Zołoteńska-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 162-169.

Sygit K. Lifestyle of rural children and youth with overweight and obesity. Zdr. Publ.2010; 120(1): 19-22.

Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I. Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr. Publ. 2009; 119(2): 207-212.

Mazur A. Epidemiologia nadwagi i otyłości u dzieci na świeci, w Europie i w Polsce. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011; 2: 158-163.

Wasiluk A, Saczuk J. Sprawność fizyczna dziewcząt z nadwagą i otyłością z terenów wschodniej Polski. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2012; 8(1):8-15.

Kułaga Z, Litwin M, Tkaczyk M, Palczewska I, Zajaczkowska M, Zwolińska D i wsp.Polish 2010 growth references for school-aged children and adolescents. Eur J Pediatr. 2011; 170: 599-609.

Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I, Grajda A, Gurzowska B, Napieralska E i wsp. Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciła dzieci i młodzieży w Polsce - wyniki badania OLAF. Standardy Medyczne/Pediatria 2010; 7: 690-700.

Matusik P, Małecka-Tandera E, Nowak A. Metody stosowane w praktyce pediatrycznej do oceny stopni odżywienia dzieci. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 1(2): 6-11.

Kułaga Z, Litwin M, Grajda A, Gurzkowka B, Świąder-Leśniak A, Różdżyńska-Świątkowska A i wsp.Normy rozwojowe wysokości i masy ciala, wskaźniki masy ciała, obwodu talii i ciśnienia tętniczego dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat. Standardy Medyczne/Pediatria 2015; 1(12) suplement 1.

Golec J, Czechowska D, Naworol M, Kozak K, Masłoń A, Tomaszewski K, Golec E. Ocena częstości występowania nadwagi i otyłości typu pokarmowego w wybranych grupach dzieci i młodzieży. Ostry dyżur 2013; 6(4): 112-117.

Malczak E, Całyniuk B, Zołoteńska-Synowiec M, Kaptur E. Ocena stanu odżywienia dzieci w wieku 7-12 lat w aspekcie występowania otyłości. Probl. Hig. Epidemiol. 2015; 96(1): 162-169.

Felińczak A, Hama F. Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu. Piel. Zdr. Publ. 2011; 1(1): 11-
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573091

Refbacks

  • There are currently no refbacks.