Instruments for measurement of the quality of life of patients infected with HCV virus

Lidia Sierpińska

Abstract


Introduction. Hepatitis C is an important medical and social problem inPoland and worldwide. Among the main tasks of a nurse and physician in the care of this group of chronically ill patients is an improvement in the quality of their life. While assessing the quality of life the essential issue is the level of health, from both the objective and subjective aspects. These tasks may be reliably performed only by means of appropriately selected research methods and instruments.

Objective. Presentation of research instruments for investigating the quality of life of patients with the diagnosis of hepatitis C.

Materials and method. General and specific research instruments for the assessment of the quality of life were analyzed based on Polish and international literature.

Results. Studies of the quality of life of patients with hepatitis C enable recognition of the types of specific problems occurring in their daily functioning. The instruments most frequently used by researchers include the following questionnaires: SF-36, HUI (Health Utility Index), NHP (Nottingham Health Profile), EQ-5D (Quality of Life Questionnaire). The specific tool for the assessment of the quality of life of patients with chronic liver disease due to HCV infection is the questionnaire CLDQ–HCV (Chronic Liver Disease Questionnaire — Hepatitis C). The results of the study provide opportunities for the improvement of the quality of life of these patients by the reorganization of medical, psychological, social and rehabilitation care, which usually lasts for the rest of life.

Conclusions. The presented instruments for the assessment of the quality of life of patients with the diagnosis of hepatitis C will allow the researchers recognition of the specific aspects of functioning of these patients in the bio-psycho-social sphere.


Keywords


quality of life, medical and social problems, hepatitis C

Full Text:

PDF

References


Telka E. Ocena jakości życia w wymiarze psychologicznym, zdrowotnym i społecznym. Nowa Medycyna 2013, 4: 184-186.

Schipper H. Quality of life: principles of the clinical paradigm. Journal of Psychology 1990, 8(23): 171-185.

Patrick D.L., Erickson P. Health Status and Health Policy.Quality of Life in Health Care Evaluation and ResourceAllocation. Oxford University Press, New York: Oxford University Press; 1993.

Wojtkiewicz M., Panaszek B. Możliwości oceny wpływu pokrzywki przewlekłej i obrzęku naczynioruchowego na jakość życia pacjentów. Post Dermatol Alergol 2010, XXVII, 4: 291–296.

Ostrzyżek A. Jakość życia w chorobach przewlekłych. Problemy Higieny i Epidemiologii 2008, 89(4): 467-470.

Tylka J., Piorowicz R. Kwestionariusz oceny jakości życia SF-36 – wersja polska. Kardiologia Polska 2009, 67(10): s.1166-1169.

Kamińska A, Bednarska A, Radkowski M. Pozawątrobowa replikacja wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). Przegl. Epidemiol. 2003, 57: 317-322.

Sierpińska L. Hepatitis C as a health problem in Poland. Jacobs Journal of Nursing and Care 2015, 1(1): 1-5.

Cieślik B., Podbielska H. Przegląd wybranych kwestionariuszy oceny jakości życia. Inżynieria Biomedyczna 2015, 21(2): s. 102-135.

Furlong W.J., Feeny D.H., Torrance G.W., Barr R.D. The Health Utility Index (HUI) system for assessing health related quality of life in clinical studies. Ann Med 2001, 33: 375-384.

Turska A., Skowron A. Metody oceny jakości życia. Farmakoekonomika 2009, 65(8): 572-580.

Hunt S.M. Measuring health in clinical care and clinical trials.In: Measuring health: a practical approach. Telling Smith G (ed.). Chichester: John & Sons; 1986.

Majkowicz M., Chojnacka-Szawłowska G. Metodologiczne problemy badania jakości życia.W: de Walden-Gałuszko K., Majkowicz M. Jakość życia w chorobie nowotworowej. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego; 1994.

Wrześniewski K. Badanie subiektywnego stanu zdrowia za pomocą polskiej adaptacji the Nottingham Health Profile.W: Karski J, Kirschner H, Leowski J. (red.): Współczesne potrzeby i możliwości pomiaru zdrowia. Warszawa: Ignis; 1997.

Szende A., Janssen B., Cabases J. Self-Reported Population Health: An International Perspective based on EQ-5D. Netherlands: Springer; 2014.

Wołowicka L., Jaracz K. Polska wersja WHOQOL – WHOQOL 100 i WHOQOL-BREF.W: Wołowicka L (red.): Jakość życia w naukach medycznych. Poznań: Akademia Medyczna im. Karola. Marcinkowskiego; 2001.

Jaracz K., Kalfoss M., Górna K. (et al). Quality of life in polish responders: psychometric properties of the Polish WHOQOL – Bref. Scand. J. Car. Sci. 2006, 20(3): 251-260.

Jaracz K., Kalfoss M., Górna K. (et al). Quality of life in polish responders: psychometric properties of the Polish WHOQOL – Bref. Scand. J. Car. Sci. 2006, 20(3): 251-260.

Kokoszka A., Jodko A., Radzio R. Krótka metoda oceny radzenia sobie z chorobą: geneza i opis roboczej wersji metody. Przewodnik Lekarza 2003, 10: 39-46.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2001.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Przegląd Psychologiczny 1999, 42(4): 43-56.

Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w psychologii zdrowia. Przegląd Psychologiczny 1999, 42(4): 43-56.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00863109 - dostęp 03.05.2017 r.

Ware J.E., Kosiński M. Interpreting SF-36 summary health measures: a response. Qual Life Res 2001, 10: 405-413.

Żołnierczyk-Zreda D., Wrześniewski K., Bugajska J., Jędryka-Góral A. Polska wersja kwestionariusza SF-36v2 do badania jakości życia. Warszawa: CIOP-PIB; 2009.

Sierpińska L. Evaluation of the quality of life people infected with HCV – proposed research instruments. Medical and Biological Sciences 2015, 29(4): 13-16.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573094

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06