Nurse's tasks in nutritional treatment of patients in critical condition

Anna Maria Kostka, Sylwia Anna Krzemińska, Karolina Pracuk, Szymon Czerniawski, Malwina Janas, Adriana Milena Borodzicz

Abstract


 

Malnutrition is diagnosed in more than half of patients admitted to hospitals. Lack of individual nutrients leads to many complications, which are especially aggravated in patients in critical condition with multiple organ failure. The aim of nutritional treatment of patients in critical condition is to ensure the smooth circulation, ventilation, excretion and metabolic disorders. Dietary treatment is a standard procedure that should be incorporated as soon as possible. Patients may receive enteral or parenteral food. No matter what route of supply is chosen, each patient must be properly prepared. The role of the physician is to assess the degree of nutrition, nutrient requirements, the choice of ingredients, the dosage and the method and route of administration. The nurses tasks is to prepare and supply the prescribed formulations, to observe the patient throughout the feeding period, to control the basic parameters and to observe the complications which can appear because of nutrition. Relationship between doctor and nurse is very important during patients feeding. A good cooperation in medical team leads to patients quicker recovery.


Keywords


nutritional treatment, nutrients, nursing care

Full Text:

PDF (Polski)

References


Jarosz Mirosław i wsp.; Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach; Instytut Żywności i Żywienia, 2011; http://www2.mz.gov.pl data dostępu: 29.04.2017.

Miętkiewicz S., Marczyńska A.; Żywienie a zakażenia - zapobieganie zakażeniom odcewnikowym u pacjentów żywionych pozajelitowo; http://www.oipip-poznan.pl, data dostępu: 25.04.2017.

Kłęk S., Jankowski M., Kruszewski W.J., Fijuth J., Kapała A., Kabata P., Wysocki P., Krzakowski M., Rutkowski P.; Clinical nutrition in oncology: Polish recommendations. Oncology Clinical Practise 2015; 11: 172–188.

Leczenie żywieniowe; www.wydawnictwopzwl.pl, data dostępu: 29.04.2017r

Różowicz A., Rzepka A., Jakubczyk M., i wsp.: Tolerancja żywienia dojelitowego wśród pacjentów w starszym wieku na oddziale intensywnej terapii. Gerontologia Polska 2013;21;83-88.

Białkowska M. Chabros E. i wsp: Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Copyright by Instytut Żywności i Żywienia, 2011; 135-150.

Kłęk S., Jarosz J., Kapała A., i wsp.: Żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe). Journal of Oncology 2014, volume 64, nr 5, 436–442.

Antczak- Domagała K., Magierski R., Wlazło A., Sobów T.: Stan odżywienia oraz sposoby jego oceny u osób w podeszłym wieku. Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2013; 13; 271-277.

Karwowska K., Hartman- Sobczyńska R., Sobczyński P.: Ocena metaboliczna chorego w oddziale intensywnej terapii. Farmacja Współczesna 2011; 4; 127-132.

Jeznach- Steinhagen A., Ostrowska J., Czerwonogrodzka- Senczyna A.: Analiza przesiewowej oceny stanu odżywienia chorych hospitalizowanych. Przedstawienie założeń projektu „Nutritionday”. Przegląd Epidemiologiczny 2016; 70; 147-150.

Gokcan H., Selcuk H., Tore E.: The nutritional Risk Screening 2002 tool for detecting malnutrition risk in hospitalised patients: perspective from a developing country. The Turkish Journal od Gastroenterology 2014; 25; 718-723.

Szopiński J., Jakubczyk M.: Ocena stanu odżywienia przed zabiegiem chirurgicznym. Przypadki Medyczne 2013;55; 250-254.

Ulatowska A., Bączyk G.: Ocena stanu odżywienia pacjentów w podeszłym wieku, umieszczonych na oddziale geriatrycznym, dokonana za pomocą skali MNA. Pielęgniarstwo Polskie 2016;59;30-36.

Koren- Hakim T., Weiss A., Hershkovitz A., i wsp.: Comparing the adequacy of the MNA-SF, NRS 2002 and MUST nutritional tools in assessing malnutrition in hip fracture operated elderly patients. Clinical Nutrition 2016;35;1053-1058.

Kondrup J.: Nutritional- risk scoring systems in the intensive care unit. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care 2014;17;177-182.

Pertkiewicz M., Korta T., Książyk J., i wsp.: Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2005, 11-18.

Kłęk S., Ciszewska- Jędrasik M., Kupczyk K., Piętka M., Szczepanek K.; Pierwiastki śladowe w żywieniu pozajelitowym: dlaczego potrzebujemy nowego produktu?; Postępy Żywienia Klinicznego 2016;3(40); www.wydawnictwo-scientifica.pl data dostępu: 25.04.2017.

Lyman B., Williams M., Sollazzo J.: Enteral Feeding Set Handling Techniques. Nutrition in Clinical Practice 2017;32;193-200.

Kłęk S., Matłok M., Pędziwiatr M.: Sposoby odżywiania i leczenia żywieniowego pacjentów oddziału chirurgicznego. Chirurgia 2015; 1; 43-46.

Tokajuk A., Car H., i wsp: Problem niedożywienia chorych na nowotwory. Medycyna Paliatywna w Praktyce, 2015; 27-28.

Williams T.: Nosogastric tube feeding: a safe option for patients? British Journal of Community Nursing 2016;21; 28-31.

Mula C., Neama B., Maluwa A.: Nurses competency and challenges in enteral feeding in the Intensive Care Unit ang High Dependency Units of a referral hospital. Malawi Medical Journal 2014;26;55-59.

Kózka M.; Żywienie chorych w chirurgii; Podstawy Pielęgniarstwa pod red. Elżbiety Walewskiej; PZWL, Warszawa, 2010; s.91-105.

Krajewska- Kułak E., Rolka H., Jankowiak B.; Standardy i procedury pielęgnowania chorych w stanach zagrożenia życia; PZWL, Warszawa 2009: s.366-385.

Bazaliński D., Barańska B.: Opieka nad pacjentem z gastrostomią odżywczą. Medycyna Rodzinna 2006; 2; 22-31.

Białas M., Biedka M.: Rola przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) w poprawie lub utrzymaniu stopnia odżywienia w trakcie radioterapii lub chemioterapii w nowotworach regionu głowy i szyi. Otorynolaryngologia 2016;15;21-27.

Kłęk S., Jarosz J., Jassem J., Kapała A., Krawczyk J., Krzakowski M., Misiak M., Szczepanek K.,; Polskie Rekomendacje Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego w Onkologii — część II: żywienie drogą przewodu pokarmowego (żywienie dojelitowe); Onkologia w Praktyce Klinicznej,2013; 9, 6: 209–215.

Mańkowska-Wierzbicka D.; Preparaty dojelitowe stosowane w OIT, wybór diety dla pacjenta w OIT; www.polspen.pl data dostępu: 1.05.2017.

Karwowska K., Hartmann-Sobczyńska R., Mańkowska-Wierzbicka D.; Preparaty do żywienia dojelitowego – jak wybierać dietę w oddziale intensywnej terapii?; Farmacja Współczesna, 2011; 4: 75-79.

Rutkowska M.: Żywienie parenteralne- rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa 2009;17;205-256.

Swora- Cwynar E., Grzymisławski M., Mikstacki A., Tomowicz B.; Żywienie a posocznica.; Nowiny Lekarskie 2011, 80, 6, 479–483.

Bragaa M., Ljungqvistb O., Soetersc P., Fearond K., Weimanne A., Bozzettif F.; ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Surgery; Clinical Nutrition 28 (2009) 378-386.

Ochoa Gautier JB., Maritindale RG., Rugeles SJ., Hurt RT., Taylor B., Heyland DK., McClave SA.; How Much and What Type of Protein Should a Critically Ill Patient Receive?; Nutrition in Clinical Practise, 2017, 4;32(1_suppl): 6-14.

Szczygieł B.; Leczenie żywieniowe - postępy 2014; www.mp.pl/gastrologia; data dostępu: 1.05.2017.

Paddon- Jones D., Coss-Bu JA., Morris CR., Phillips SM., Wernerman J.; Variation in Protein Origin and Utilization: Research and Clinical Application; Nutrition in Clinical Practise, 2017 4;32(1_suppl):48-57.

Arabi Y., Casaer M., Chapman M., i wsp.: The intensive care medicine research agenda in nutrition and metabolism. Intensive Care Medicine 2017;3;4711-4716.

Zou F., Gao YL.,Liu ZJ., Hu YQ.,; Therapeutic efficacy of nutritional support by percutaneous endoscopic gastrostomy in critically ill patients: A self-control clinical trial; Pakistan Journal of Medical Sciences, 2017 Jan-Feb;33(1):75-80.

Stehle P., Ellger B., Kojic D., Feuersenger A., Schneid C., Stover J., Scheiner D., Westphal M.: Glutamine dipeptide-supplemented parenteral nutrition improves the clinical outcomes of critically ill patients: A systematic evaluation of randomised controlled trials; Clinical Nutrition ESPEN; 2017 02;17:75-85.

Morphet J., Clarke A., Bloomer M.: Intensive care nurses knowledge of enteral nutrition: A descriptive questionnaire. Intensive critical care nursing 2016; 37; 68-74.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.573053

Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Comments on this article

View all comments


Copyright (c) 2017 Anna Maria Kostka, Sylwia Anna Krzemińska, Karolina Pracuk, Szymon Czerniawski, Malwina Janas, Adriana Milena Borodzicz

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Because of the parallel version of the magazine publishing traditional (paper) and of electronic (online), Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

 

Dekłaracja.

Specyfika i zawartość merytoryczna czasopisma nie ulega zmianie.

Zgodnie z informacją MNiSW z dnia 2 czerwca 2014 r., że w roku 2014 nie będzie przeprowadzana ocena czasopism naukowych; czasopismo o zmienionym tytule otrzymuje tyle samo punktów co na wykazie czasopism naukowych z dnia 31 grudnia 2014 r.

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

 

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1223 (26.01.2017).

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7 Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, EBSCO, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

NLM Logo

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

 

 

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 


 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

 

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Institute of Physical Education
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2 Tel. +48 52 32 31 707 www.ukw.edu.pl

Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy

 

 

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs

 

 Open Access

ISSN 2391-8306

formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 -2014

PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

 

 

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

 

 

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1


http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

  The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1089 (31.12.2014). 

The formerly journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 1107 (17.12.2013). 

 The journal has had 4 points in Ministry of Science and Higher Education of Poland parametric evaluation. Part B item 683 (21.12.2012).


The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

 

 

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank)0
Russian Impact factor
0.16
Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2016 = 84.69

ICV 2015:93.34

ICV 2014: 89.51 Standardized Value: 8.27


ICV 2013: 7.32

 ICV 2012: 6.41

ICV 2011: 5.48

 

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website:  www.infobaseindex.com


Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

 

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)POPULAR ARTICLES

 

»EFFECTS OF TRANSCRANIAL ELECTROANALGESIA ON CONDITION OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS WITH THE SYNDROME OF VEGETATIVE DYSTONIA DIFFERENT GENESIS. Влияние транскраниальной электроанальгезии на состояние церебральной гемодинамики у больных с синдромом
52389 views since: 2013-06-15
»ROLE OF BRAINSTEM WITHIN HUMAN BODY SYSTEMS – COMPUTATIONAL APPROACH
27276 views since: 2012-01-19
»ASSESSMENT OF THE PNF METHOD INFLUENCE ON GAIT PARAMETERS IMPROVEMENT IN PERSONS WITH CEREBRAL PALSY
23692 views since: 2012-01-04
»THE INFLUENCE OF PACLITAXEL TREATMENT ON SELECTED BIOCHEMICAL AND MORPHOLOGICAL BLOOD PARAMETERS IN PATIENTS DIAGNOSED WITH BREAST CANCER
21624 views since: 2011-08-21
»Efficiency of prevention-targeted curriculum in the correction of children’s physical condition and dynamics of their mental activity during physical exercising
16459 views since: 2014-10-31
»FUZZY ONTOLOGICAL KNOWLEDGE REPRESENTATION FOR THE TRAINING OF MEDICAL TERMINOLOGY
12679 views since: 2013-02-24
»ECLECTIC VS. SPECIFIC APPROACH WITHIN CONTEMPORARY NEUROLOGICAL PHYSIOTHERAPY
12377 views since: 2012-01-30
»BIOFEEDBACK AS THE ELEMENT OF THE NEUROREHABILITATION
11278 views since: 2012-01-30
»PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES ACUTE LUNG INJURY
8763 views since: 2012-05-02
»EFFECT OF AEROBIC TRAINING ON THE HEALTH OF WOMEN FREQUENTING TO FITNESS CLUBS. Wpływ treningu aerobowego na zdrowie kobiet uczęszczających do klubów fitness
7957 views since: 2013-06-06