Nutritional Behaviours Of Adolescents Living In Rural Areas. Part 1. Characteristics Of Health Behaviours Regarding Regular Consumption Of Meals And Level Of Acceptance Of Own Body Weight

Elżbieta Cipora, Ewa Smoleń, Anna Klimaszewska, Elżbieta Klimaszewska, Walery Zukow

Abstract


Introduction. Proper nutrition consists in supplying the body with nutrients which are adequate from the aspect of their amount and quality, provide normal growth and maturation for an individual, as well as physical, mental, and emotional fitness. Eating habits are shaped as early as in childhood and constitute an important element of life style. It is very difficult to change bad dietary habits in children and adolescents, and these habits often continue into adulthood, and into own families. This is translated into the level of health in further periods of life in the form of serious consequences of chronic diseases, mainly on the metabolic background. Many studies confirmed that there occur clear differences in the observance of the principles of correct nutrition between adolescents living in large cities, and those from rural areas.

Objective. The objective of the study was recognition and assessment of the types of nutritional behaviours among junior high school adolescents living in rural areas.

Materials and Method.The study was conducted in June 2015, and covered a group of 115 adolescents attending a rural junior high school, randomly selected in the Sanok province. The method of a diagnostic survey and the Likert scale was applied. The research instrument was an author-constructed Questionnaire. Statistical analyses were performed using chi-square test and Cramer’s V test. The p values p<0.05 were considered statistically significant.

Results. The majority of the examined school adolescents declared a normal body weight (80.9%). Boys reported correct nutrition more often than girls (67.6% vs. 30.8%). Slightly more than a half of the adolescents (52.2%) consumed breakfast every day. The largest number of the respondents (67.0%) admitted snacking between meals. Boys preferred grilled and fried meals (40.5%), whereas girls chose boiled food (66.7%); 42.6% of respondents indicated rational nutrition, and the same percentage tried to observe regular consumption of meals; only 30.4% of the total number of adolescents in the study consumed five meals daily.

Conclusions. Despite the fact that more than a half of the respondents living in rural areas observe the principles of rational nutrition, this percentage is too low to state that their eating behaviours are correct. Rural children and adolescents require an early permanent health education in the area of nutrition and physical activity.


Keywords


adolescents, nutrition, rural areas, health

Full Text:

PDF

References


Kunachowicz H, Czarnowska-Misztal E, Turlejska H, Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa 2007, 11.

Jończyk W, Leczenie otyłości u dzieci. Standardy Medyczne, „Pediatria” 2010, 7(1), 41–42.

Ostrowska-Nawarycz L., Nawarycz T., Prevalence of excessive body weight and high blood pressure in children and adolescents in the city of Łódź, „Kardiologia Polska” 2007, 65, 1079–1087.

Czerwionka-Szaflarska M, Adamska I, Żywienie a prawidłowy rozwój dziecka, „Klinika Pediatryczna” 2010, Vol. 18, 2, 209–215.

Obuchowicz A, Epidemiologia nadwagi i otyłości – narastającego problemu zdrowotnego w populacji dzieci i młodzieży, „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii” 2005, T. 1, 3, 9–12.

Bryl W, Strategia postępowania u młodych osób z nadciśnieniem tętniczym i innymi czynnikami ryzyka, „Przewodnik Lekarza” 2010, 2, 33–39.

International Obesity Task Force, European Union Platform Briefing Paper, Bruksela, 15 marca 2005.

Bryl W, Hoffmann K, Miczke A, Otyłość w młodym wieku – epidemiologia, konsekwencje zdrowotne, konieczność prewencji, „Przewodnik Lekarza” 2006, 9, 91–95.

Kiliańska A., Chlebna-Sokół D., Kulińska-Szukalska K., Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym – składniki podstawowe, „Przegląd Pediatryczny” 2008, 38(1), 20–24.

Chrostowska M, Szczęch R, Narkiewicz K, Nadciśnienie tętnicze związane z otyłością, „Kardiologia na co dzień” 2007, 3 (2), 106–112.

Brzezińska A, Społeczna psychologia rozwoju, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa. 2005, T. 3.

Marcinkowski J. (red.), Profilaktyka i wybrane aspekty organizacyjno-prawne w zawodach medycznych, Poznań 2011, 55.

Woynarowska B. (red.) Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wyd. PWN, Warszawa 2010, 199–200.

Ostrowska A, Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999, 180–189.

Sikorska-Wiśniewska G, Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, 2007, 6 (55), 71–80.

Felińczak A, Hama F, Występowanie zjawiska nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży we Wrocławiu, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2011, Vol. 1, 1, 11–18.

Łuczyńska A, Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, Gdańsk 2004, 17.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Wyd. PWN, Warszawa 2009, 303.

Piskorz-Ogórek K, Ogórek S, Wpływ odżywiania na zdrowie dzieci, „Wybrane problemy organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie. Wyd. Społecznej Akademii Nauk”, Łódź T. XIV, 2013, Zeszyt 10, cz. II, 169–179.

Zimmet P., Alberti K., Gerge M.M., Kaufman F., Tajiman N., Silink M., Arslanian S., Wong G., Bennett P., Shaw J., Caprio S., The metabolic syndrome in children and adolescents – an IDF consensus report, „Pediatric Diabetes.” 2007, Vol. 8, 299–306.

Freedman D, Dietz WH, Srinivasan SR, Berenson G, The relation of overweight to cardiovascular risk factors among children and adolescents: The Bogalusa Heart Study, „Pediatrics” 1999, 103, 1175–1182.

Baker JL, Olsen L.W, Sorensen T, Childhood body mass index and the risk of coronary heart disease in adulthood, „The New England Journal of Medicine” 2007, 357, 2329–2337.

Raport Europejskiego Biura. Regionalnego WHO, Społeczne nierówności w zdrowiu, World Health Organization, Kopenhaga 2012.

Całyniuk B, Łukasik A, Szczepańska E, Grochowska-Niedworok E, Powikłania otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2014, Vol. 4, 3, 201–207.

Pyrżak B, Majcher A, Rumińska M, Analiza częstości występowania zespołu metabolicznego z zastosowaniem kryteriów Cooka, de Ferranti i IDF u dzieci z otyłością, „Endokrynologia Pediatryczna” 2008, 2, 2, 21–32.

Przybysz M, i wsp., Ocena częstości występowania zespołu metabolicznego u dzieci z otyłością prostą, „Endokrynologia Pediatryczna” 2009, 2, 45–54.

Grenda A, Zachowania żywieniowe młodzieży szkolnej z małych aglomeracji województwa zachodniopomorskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, 29, 111–122.

Szymańska-Pomorska G, Felińczak A, Misiak K, Zimoch M, Sposób odżywiania i preferencje żywieniowe młodzieży gimnazjalnej, „Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne” 2013, Vol. 3, 3, 273–280.

Czarniecka-Skubina E, Namysław I, Wybrane elementy zachowań żywieniowych uczniów szkół średnich, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2008, 6 (61), 129–143.

Sitko D, Wojtaś M, Gronowska-Senger A, Sposób żywienia młodzieży gimnazjalnej i licealnej, „Roczniki Państwowgo Zakładu Higieny” 2012, T. 63, 3, 319–327.

Woynarowska B, Zachowania żywieniowe u młodzieży w wieku 11–15 lat w Polsce, „Standardy Medyczne” 2004, 1, 87–94.

Młodzież na wsi. Raport z badania, Koordynatorzy badania: A. Strzemińska, M. Wiśnicka. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Warszawa 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.438709

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2017 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)