Somatic construction and performance of 13-year general kayakers in Kujawsko - Pomorskie and Wielkopolska Province

Marta Barbara Tracz, Marek Napierała, Rafał Gotowski

Abstract


The aim of the study was to demonstrate to the provinces where young people kayaking is characterized by a higher level of overall efficiency they represent the type of physique. The study was conducted among 38 kayakers, canoeists 15 from the Kujawsko-Pomorskie and 20 kayakers and canoeists 19 of the Wielkopolska region at the age of 13 years. To measure the motor skills used in an attempt International Physical Fitness Test, and to build somatic body weight and height, determined slim body shape. Conclusions: (1) The kayakers from both regions studied are similar in height and weight, while Canoeists from the Wielkopolska region characterized by greater height and weight than their peers from the Kujawsko-Pomorskie, (2) Young athletes who joined the studies represent the most common type of construction leptosomatic, (3) The efficiency of the overall kayakers and canoeists ranks at a medium level, (4) The efficiency of the overall canoeists and kayakers from the Wielkopolska region is higher than their peers from the Kujawsko-Pomorskie.


Keywords


leisure time physical activity, high school students

Full Text:

PDF

References


Chruścicki B. (2008), 80 lat w kajaku, Fundacja Dobrej Książki, Warszawa.

Drozdowski Z. (1988), Antropologia, rehabilitacja ruchowa, AWF, Poznań.

Gavrilow W. N. (1971), Trenirovkagrebcow na bajdarkach i kanoe, Izdatielstwo Charkovskogo Universyteta, Charkov.

Górecki J. (2001, 2006), Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego, PZWL, Warszawa.

Jemczuk J. F. (1976), Grebnoj Sport,Fizkultura i Sport, Moskva.

Jopkiewicz A., Suliga E. (1998), Biologiczne podstawy rozwoju człowieka, Ośrodek

Kształcenia i Doskonalenia Kadr Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom, Kielce.

Kiełb M., Lenard J. (1971), Vademecum turysty kajakarza, Sport i Turystyka, Warszawa.

Kolegium Sędziów (2013), Regulamin Wyścigów kajakarstwa Klasycznego, Polski Związek Kajakowy.

Kowalski J., Koch R. (1976), Kajakarstwo Wioślarstwo, Sport i Turystyka, Warszawa.

Malarecki I. (1981), Zarys fizjologii wysiłku i treningu sportowego, Sport i Turystyka, Warszawa.

Mroczyński Z. (1997), Lekkoatletyka Biegi, AWF, Gdańsk.

Pilicz S., Przewęda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S. (2005), Studia i monografie. Punktacja sprawności fizycznej młodzieży Polskiej według Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej. Kryteria pomiaru wydolności organizmu testem Coopera”, AWF Warszawa, Warszawa.

Raczek J. (1989), Teoria motoryczności sportowej, „Sport Wyczynowy”, nr 2, s.11-15.

Raczek J., Młynarski W. (1988), Motoryczność człowieka- nowe poglądy oraz ich znaczenie dla praktyki treningu, „Sport Wyczynowy”, nr 5, s. 3-12.

Rynkiewicz T., Rynkiewicz M. (2009),Kajakarstwo trening dzieci i młodzieży, INTERGRAF, Międzyrzec Podlaski.

Sharkey B. J., Gaskill S. (2013), Fizjologia sportu dla trenerów, Biblioteka Trenera, Warszawa.

Starosta W. (2003), Motoryczne zdolności koordynacyjne. Znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie, Instytut sportu w Warszawie, Warszawa.

Szvedov A. M., 1980, Kratko o sovremiennychosnovach techniki akademiczeskojgrebli, Grebnoj Sport, s. 55-64.

Ulatowski T. (1983), Teoria i metodyka sportu, Sport i Turystyka, Warszawa.

Zaciorski W. M. (1970), Kształtowanie cech motorycznych sportowca, Sport i Turystyka, Warszawa.

Zimkin N.V. (1955), Fizjologiczne podstawy wychowania fizycznego i sportu, Sport i Turystyka, Warszawa.

Zmarev N.W. (1976), Trenirovka grebcov, „Zdorovja”, Kiev.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.290246

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 © The Author (s)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)