Odczucia triathlonistów przed rywalizacją sportową = The triathletes feeling before sports competitions

Agnieszka Kostyra

Abstract


Streszczenie

Triathlon to połączenie trzech dyscyplin sportowych takich jak pływanie, kolarstwo, bieganie. Jak wiadomo na sukcesy sportowe składa się nie tylko sprawność fizyczna, ale także psychiczna. Badanie przeprowadzone na triathlonistach, zarówno mężczyznach i kobietach, miało na celu pokazanie jakie odczucia im towarzyszą, a także w jaki sposób radzą sobie oni ze stresem i innymi negatywnymi emocjami przed zawodami sportowymi. Przedstawiono także zaobserwowane różnice odczuć między mężczyznami i kobietami.

 

Słowa kluczowe: triathlon, stres, trening psychologiczny, negatywne emocje

 

Abstract

Triathlon is a combination of three sport disciplines - swimming, cycling and running. As it is known sport achievements are made not only by physical efficiency but also by sportsmen’s psyche. A survey carried out on a group of triathletes, both men and women, was intended to show what are their feelings and how this group deals with stress and other negative emotion they feel before sport competition. There were also shown the observed differences between men’s and women’s feelings.

 

Keywords: triathlon, stress, psychological training, negative emotions


Keywords


triathlon, stress, psychological training, negative emotions

Full Text:

PDF (Polski)

References


Friel J., Triatlon Biblia Treningu, wyd. Buk Rower, Warszawa 2012.

Łuszczyńska A., Psychologia sportu i aktywności fizycznej, wyd. naukowe PWN SA, Warszawa 2011.

Sidor D., Triathlon dla każdego, wyd. StoBieg, Wrocław 2014.

Smith L. H., Kays T. M., Psychologia sportu dla bystrzaków, wyd. Helion, Gliwice 2014.

Stres i depresja w życiu prywatnym i zawodowym, Centrum rozwoju personalnego we Wrocławiu, Wrocław 2015.

Trew S., Mój pierwszy triathlon, wyd. Buk Rower, Warszawa 2012.
DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.167596

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Agnieszka Kostyra

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)