Evaluation of paediatric injury hospitalization incidence at Hospital Ward in Grudziądz

Ewa Barczykowska, Robert Ślusarz, Marta Lewicka, Barbara Lewandowska, Andrzej Kurylak

Abstract


Barczykowska Ewa, Ślusarz Robert, Lewicka Marta, Lewandowska Barbara, Kurylak Andrzej. Evaluation of paediatric injury hospitalization incidence at Hospital Ward in Grudziądz. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(4):429-446. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50582

http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3491

 

The journal has had 7 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. Part B item 755 (23.12.2015).

755 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

© The Author (s) 2016;

This article is published with open access at Licensee Open Journal Systems of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland

Open Access. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Noncommercial License which permits any noncommercial use, distribution, and reproduction in any medium,

provided the original author(s) and source are credited. This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

This is an open access article licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted, non commercial

use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.

The authors declare that there is no conflict of interests regarding the publication of this paper.

Received: 05.04.2016. Revised 25.04.2016. Accepted: 27.04.2016.

 

Evaluation of paediatric injury hospitalization incidence at Hospital Ward in Grudziądz

 

Ewa Barczykowska1, Robert Ślusarz2, Marta Lewicka1,3, Barbara Lewandowska4, Andrzej Kurylak1,3

 

1Paediatric Nursing Department, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University (UMK) in Toruń

2Neurological and Neurosurgical Nursing Department, L. Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University (UMK) in Toruń

3J. Brudziński Voivodship Paediatric Hospital in Bydgoszcz

4Correction Unit No. 2 in Grudziadz

 

 

Mailing address:

Marta Lewicka, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz, Poland; Phone 52 585 21 93, e-mail: marta_grabinska@hotmail.com

 

Abstract

Introduction. Children's and adolescents' injuries are a serious medical problem, as they lead to substantial medical and socio-economic effects.

Aim of the paper. The aim of the conducted research was to analyze incidence and causes of hospitalizing children between birth and 18 years of age on the grounds of injuries.

Material and methods. Medical histories of 2 832 children between birth and 18 years of age treated for injuries in 2006-2010 in Wladyslaw Bieganski Regional Specialist Hospital in Grudziadz were analyzed.

Results. Correlations between treatment method and subsequent years of research (p<0,05), between children's age group and type of injury, and between type of injury and season of the year and hospitalization time, were shown to be statistically significant. No correlation was found in the studied population between subsequent years of research and injury types or residence of the injured.

Conclusions. 1. The most frequent causes for placing children in the hospital were cranioencephalic injuries, injuries to the osteoarticular system, and burns. 2. The children's age determined the type of injury inflicted. Children in the youngest age group were most frequently hospitalized for burns, children in the age of 3-6 years for foreign bodies, and in the group of 7-18 years of age for injuries to the chest and to the osteoarticular system. 3. Boys were more frequently injured in a manner requiring hospital treatment than girls were. 4. A decisive majority of injured children required only conservative treatment and a stay in the hospital for no more than 3 days. 5. A constant tendency of higher occurence of injuries in children during spring and summer, was observed.

Keywords: children, injuries, hospitalization, child hospitalizated, trauma.


Keywords


children, injuries, hospitalization, child hospitalizated, trauma.

Full Text:

PDF

References


Act on Social Security for Accidents at Work and Industrial Disablement dated October 30 2002 r. (Journal of Law for 2009, No. 167, pos. 1322, ammended) Article 2 Par. 13.

Woynarowska B. Bezpieczeństwo – zapobieganie urazom, [in:] Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Herda J, Pawka B, Drehner P. Wypadki, urazy i zatrucia w populacji dzieci i młodzieży. Probl Hig Epidemiol 2006, 87(supl.): 31.

Lachowski S. Wypadkowość wśród dzieci. Zdr Publ 2009, 119(4): 451-4.

Center for Disease Control and Prevention. Child Injury. http://www.cdc.gov/vitalsigns/childinjury/

Woynarowska B, Oblacińska A. Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce. Biuro Analiz Sejmowych. Wydawnictwo Sejmowe for BAS, Warszawa 2014.

Malinowska-Cieślik M, Balcerzak B, Mokrzycka A. et al. Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzania, 2012, 18(2):80-94.

HBSC Study Results 2010. Technical Report. Health Behaviour in School-aged Children, World Health Organization Collaborative Cross-National Study. Instytut Matki i Dziecka. Mazur J, Małkowskiej-Szkutnik A, Urazy wymagające pomocy medycznej. Warszawa 2011:92-7.

10 facts on injuries to children. http://www.who.int/features/factfiles/injuries_children/en/

Malinowska-Cieślik M. Urazy wymagające pomocy medycznej [in:] Wyniki badań HBSC 2010. Tendencje zmian zachowań zdrowotnych i wybranych wskaźników zdrowia młodzieży szkolnej w latach 1990-2010 Woynarowska B., Mazur J. (ed.) Instytut Matki i Dziecka, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2012: 207-14.

Barczykowska E, Żurawska M, Daniluk-Matraś I, et al. Ocena urazowości u dzieci hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy w latach 2005-2009. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2012, 4: 142-150.

Pilśniak J, Ślusarz R. Epidemiologia urazów czaszkowo-mózgowych w materiale własnym Pogotowia Ratunkowego w Rypinie: badania retrospektywne. Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2013, 2(1):4-8.

Żyniewicz H, Marcinkowski JT. Wypadki i urazy dzieci i młodzieży w świetle materiałów pogotowia ratunkowego w Poznaniu. Ann Acad Med. Stetin 2005, 51:147-150.

Jodkowska M, Oblacińska A, Mazur J. Urazy wymagające pomocy medycznej w retrospekcji uczniów w wieku 11-15 lat w Polsce (1994-2002) Przegl Epidemiol 2004, 58:701-71.

Kucmin T, Chemperek E, Płowaś-Goral M, et al. Analiza przyczyn hospitalizacji dzieci w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie w latach 2004-2006 Zdr Publ, Volume 2010; 120(2): 183–7. http://journals.indexcopernicus.com/abstract.php?icid=925376

Skiba R, Analiza urazów mnogich i wielonarządowych u dzieci, Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2006 34(10):18-23.

Kalińska-Lipert A, Osemlak P, Rudnik J, et al. Epidemiologia i postacie obrażeń czaszkowo-mózgowych u dzieci; Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2005, 33(9): 35-41.

Malinowska-Cieślik M, Czupryna A: Wypadki i urazy dzieci w wieku szkolnym w Polsce Zdr Publ 2002, 112(4): 505-10.

Kaługa Z, Litwin M, Wójcik P. et al. Aktualne trendy przyczyn zgonów dzieci i młodzieży w Polsce. Probl Hig Epidemiol 2009, 90(3): 332-41.

Mazur J, Kołoło H, Woynarowska B. Występowanie urazów wymagających pomocy medycznej u młodzieży gimnazjalnej w zależności od masy ciała i poziomu aktywności fizycznej. Probl Hig Epidemiol 2012, 93(2): 298-303.

Szczepińska-Sobutka J, Kalińska A, Kozłowska M, et al. Epidemiologia kliniczna urazów czaszkowo-mózgowych u dzieci. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej, 2001/2002, 29(5): 12-8.

Mackiewicz B, Łaszkowski W. Zgłaszalność dzieci z urazami głowy do szpitala i struktura ich obrażeń. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2001/2002; 29(5): 36-40.

Dzienis-Koronkiewicz E, Dębek W, Oksiuta M, et al. Organizacja opieki nad dzieckiem po urazie głowy. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2005; 33(9): 43-8.

Kaczmarczyk R, Kaczmarczyk R. Część I. Urazy czaszkowo-mózgowe. Medycyna Rodzinna 2001, 3-4: 121.

Gedeit R. Urazy głowy. Pediatria po Dyplomie 2002, 6(1): 99.

Nowosławska E, Polis L, Krawczyk J. et al. Urazy czaszkowo-mózgowe w materiale Kliniki Neurochirurgii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej: 2001/2002, 29(5): 29.

Zuckerman GB, Conway EE Jr. Accidental head injury in infants. Medycyna Praktyczna – Pediatria 2000; 2: 114-129. http://www.mp.pl/artykuly/14040

Szarpak Ł, Madziała M: Obrażenia czaszkowo-mózgowe w populacji dziecięcej Borgis - Nowa Pediatria 4/2011: 85-89.

Górecki W, Grochowski J. Specyfika mnogich obrażeń ciała u dzieci. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2001/2002, 29(5): 129-134.

Czaczyński A, Lesiuk W, Korecka R. Pomoc medyczna przedszpitalna w urazach mnogich u dzieci. Analiza stanu rzeczy i propozycje postępowania. Rocznik Dziecięcej Chirurgii Urazowej 2001/2002; 29(5) 135.

Rusek W, Pop T, Jarochowicz S i wsp. Najczęstsze urazy kończyn górnych i dolnych u dzieci i młodzieży. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, Rzeszów 2010, 4: 427-34.

Matuszczak E, Dębek W, Chomicz A et al. Analiza etiologii i epidemiologii oraz ocena wyników leczenia oparzeń u dzieci. Pediatr Pol, 2011, 86, 254-259.

Gontko K, Ratajczak K, Naskręt M. Oparzenia u dzieci w województwie wielkopolskim w 2010 roku. Anestezjologia i Ratownictwo 2012, 6, 402-408.

Brodzińska B. Analiza porównawcza oparzeń leczonych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej Oparzeń i Urologii SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie w latach 1985-1988 i 2006-2010, Leczenie Ran, 2012, 9 (1).

Rawlins JM, Khan AA, Shenton AF, Sharpe DT. Epidemiology and outcome analysis of 208 children with burns attending an emergency department. Pediatr Emerg Care. 2007 May, 23(5), 289-293. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17505269, accesed:03.11.2014.

Čelko AM, Grivna M, Dáňová J, Barss P. Severe chidhood Burns In the Czech Republic: risk factors and prevention. Bull World Health Organ 2009, 87, 374-381.

Mazur J. Zapobieganie wypadkom, urazom i zatruciom. Lekarz Rodzinny 2000; V 6: 49-51.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Journal of Education, Health and Sport

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

Journal Language(s): English 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Instytut Kultury Fizycznej Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Institute of Physical Education Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland 85-091 Bydgoszcz ul. Sportowa 2  www.ukw.edu.pl Copyright by Instytut Kultury Fizycznej UKW w Bydgoszczy http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

SIC Science citation index (calculated on the basis of TCI and Page Rank) 0

Russian Impact factor 0.16

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

The InfoBase Index IBI Factor for the year 2015 is 3.56 in InfoBase Index.com.

Website: www.infobaseindex.com

Universal Impact Factor 1.78 for year 2012. (http://www.uifactor.org/AppliedJournals.aspx)

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)